GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ/GAS 202
Dersin Adı: TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr.Menekşe Cömert
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/meneksecomert
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  meneksecomert@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk mutfak kültürünün özelliklerinin bilinmesi sağlanacaktır.
Türk mutfak kültürünün diğer kültürlerle benzerlik ve farklılıkların yeterli düzeyde bilinmesi sağlanacaktır.
Türk mutfağında yer alan yemeklerin pişirme yöntemlerinin bilinmesi sağlanacaktır.
Türk mutfağında yer alan yemeklerin servis şekillerinin öğrenilmesi sağlanacaktır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yiyecek İçecek Kültürünün ve Mutfağın Tarihsel Gelişim Süreçleri
2. Hafta  Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişim Süreci
3. Hafta  Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü
4. Hafta  Osmanlı Döneminde Mutfak Kültürü
5. Hafta  Türk Mutfağının Genel Özellikleri
6. Hafta  Gelenek göreneklerle ilişkili yemekler
7. Hafta  Beslenme ve Sağlık Yönünden Türk Mutfağı
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta   Türk Mutfağının Değişim Nedenleri
10. Hafta  Türk Mutfağında Yiyecek Grupları, Pişirme Şekilleri ve Servis Yöntemleri
11. Hafta  Türk Mutfağında Yer Alan Çorbalar
12. Hafta  Türk Mutfağında Yer Alan Et ve Sakatat Yemekleri
13. Hafta  Türk Mutfağında Yer Alan Dolmalar Sarmalar ve Pilav Çeşitleri
14. Hafta  Türk Mutfağında Yer Alan Sebze Yemekleri, Salatalar, Mezeler
15. Hafta  Türk Mutfağında Yer Alan Hamur işleri(Makarna, Börek Vs.)
16. Hafta  Türk Mutfağında Yer Alan Tatlılar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Eskimeyen Tatlar Türk Mutfak Kültürü, Semahat Arsel – Vehbi Koç Vakfı 1996 - Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Kamil Toygar – Türk Halk Kültürünü Tanıtma ve Araştırma Vakfı Yayınları - Soframız Nur Hanemiz Mamur, Editörler: Suraiya Faraqhi, Christoph K. Neumann – Kitap Yayınevi 2006
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
2
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.X
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X