GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okutman Safinaz Tekneci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması
I. Dünya Savaşı'nda Türk Devletinin durumunun kavranması
Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yönelik fikir akımlarının kavranması
Milli mücadele dönemi olaylarının kavranması
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır
Tarih ve tarih eğitimi ile ilgili kavram, bilgi, beceri ve değerlere sahip olur -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnkılâp tarihi dersinin amacı ve temel kavramlar
2. Hafta  Osmanlı devletinin yıkılışı (İç ve Dış sebepler)
3. Hafta  XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri, III: Selim, II Mahmut ıslahatları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet ve II. Meşru
4. Hafta  Osmanlı Devletinin son döneminde devleti kurtarmaya yönelik fikir akımları
5. Hafta  Birinci Dünya Savaşı Öncesi siyasi ve askeri gelişmeler, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşu ve iktidara gelmesi, Trablusgarb ve Balkan Savaşları
6. Hafta  Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin yıkılışı, gizli anlaşmalar ve paylaşma projeleri
7. Hafta  Mütareke sonrası memleketin durumu, azınlıkların faaliyetleri ve ayrılıkçı cemiyetler (VİZE).
8. Hafta  Mütarekeden sonra Osmanlı hükümetleri, mütarekeden sonra Türk Milleti ve cemiyetler
9. Hafta  Milli mücadeleye hazırlık, İzmir'in işgali ve işgale karşı tepkiler, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi ve Anadolu'da yürütülen Faaliyetler
10. Hafta  Anadolu'da yürütülen faaliyetler
11. Hafta  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması ve faaliyetleri, milli mücadelenin maddi ve manevi temelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve
12. Hafta  B.M.M'nin açılışından sonraki siyasi ve askeri gelişmeler, iç isyanlar ve ülkede asayişin sağlanması
13. Hafta  Mondros mütarekesinden sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeleri,, Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San Remo Konferansı,
14. Hafta  Milli Mücadele'de cepheler muharebeler ve antlaşmalar dönemi
15. Hafta  FİNAL
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atatürk, M. K. (2000) Nutuk, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Turan, R. vd. (2012). Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Shaw, S. (1983). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul, E yayınları. Zürcher, E. J. (2012). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, Karabekir, K. (2012). İstiklal Harbimiz. İstanbul: Yapı Kredi yayınları. Armaoğlu, F. (1964). Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Bu dersin staj ücreti yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
51
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.