GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÖRESEL MUTFAKLAR/GAS 371
Dersin Adı: YÖRESEL MUTFAKLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Aybuke Ceyhun Sezgin, Arş. Gör. Dr. Tufan Süren
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aybukeelif, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/tsuren
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aybukeelif@gazi.edu.tr, tsuren@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türkiye’deki Yöresel Mutfaklarda yer alan çorba, sebze / et yemekleri, kebaplar, pilavlar, salatalar, tatlılar ve şerbetler hakkında bilgi verir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Orta Anadolu Mutfağı
2. Hafta  Doğu Anadolu Bölgesi Mutfağı
3. Hafta  Güneydoğu Anadolu Mutfağı
4. Hafta  Akdeniz Mutfağı
5. Hafta  Ege Mutfağı
6. Hafta  Karadeniz Bölgesi Mutfağı
7. Hafta  Trakya Mutfağı
8. Hafta  Uygulama; Orta Anadolu Mutfağı Yemekleri
9. Hafta  Uygulama; Doğu Anadolu Bölgesi Mutfağı Yemekleri
10. Hafta  Uygulama; Güneydoğu Anadolu Mutfağı Yemekleri
11. Hafta  Uygulama; Akdeniz Mutfağı Yemekleri
12. Hafta  Uygulama; Ege Mutfağı Yemekleri
13. Hafta  Uygulama; Karadeniz Bölgesi Mutfağı Yemekleri
14. Hafta  Uygulama; Trakya Mutfağı Yemekleri
15. Hafta  Dönem sonu sınav
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Halıcı, Nevin. Ege Bölgesi Yemekleri. Ankara Güven Matbaası Halıcı, Nevin. Güneydoğu Anadolu Yemekleri. Arı Ofset Matbaacılık Halıcı, Nevin. Karadeniz Bölgesi Yemekleri. Gür-Ay Ofset Matbaacılık San. Halıcı, Nevin. Türk Mutfağı. Oğlak Yayınları Gürsoy, Deniz. Kuzeyden Güneye Doğudan Batıya Yöresel Mutfağımız. Oğlak Yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
3
21
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
3
21
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
7
3
21
 Rapor hazırlama
7
4
28
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
112
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X