GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RUSÇA II/REH 496
Dersin Adı: RUSÇA II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Rusça
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Mariya Sunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel gramer kurallarının daha ayrıntılı öğrenimi.
Meslekler ve meslek tanıtımı. bir gün içerisindeki aktivitelerden söz etme
Şehirleri tanıma, oryantasyon, yol sorma, tarif etme, bir seyahati anlatma, kart yazma
Tatil hakkında konuşma, metin yazma
Yeme, içme, alış-veriş yapma, sevilen, sevilmeyen yiyecek ve içeceklerden söz etme, bir menüyü okuma ve anlama, fiyat sorma ve cevap verme.
Aileyi ve arkadaşını anlatma. Bu konu ile ilgili kompozisyon yazma. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sıfatlar Ve Zamirlerin Uyumu, Sıfatların ve zamirlerin olumsuzluk ekleri
2. Hafta  Rusça'da Kelime Yapısı Ve Kimin Soru Zamiri
3. Hafta  Sıfatlar ve 'hangi?'sıfat sorusu, zarflar ve 'nasıl?' zarf sorusu. 'Ne kadar...' kalıbı kullanımı
4. Hafta  Rusça'da kısa sıfat kullanımı. Birleşik cümle, soru kelimesinin, bağlaç kelimesi olarak kullanımı.
5. Hafta  Yaş ve Fiyat Kavramları. 'Ne kadar?' soru ile birlikte genitive halindeki zamirlerin kullanımı.
6. Hafta  Fiilerin birinci ve ikinci çekim grupları, çekim istisnaları Fiilerin Mastar hali. Sevmek fiili + mastar kullanımı
7. Hafta  Rusça'daki isimlerin halleri. Belirtme halinde isimler ve sıfatlar. Genel Tekrar.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Meslek tanıtımı. Aşçılık. Çeşitli dünya kültürlerin yemek pişirme ve sunma hakkında konuşma.
10. Hafta  İşaret zamirleri, belirtme hallinde 'Nereye?' sorusunun kullanımı
11. Hafta  Karmaşık cümle.'Neden?' sorusu, 'çünkü' ve 'bu yüzden' bağlaç kelimesi olarak kullanımı
12. Hafta  Mümkünlük yapısı olabilir, olamaz + mastar kalıpları Beğenmek fiili şimdiki zaman çekimi + genitive zamirleri.
13. Hafta  Tekil İsimlerde -DE Hali. -DE hali ile en çok kullanılan fiiler, Sözel kullanım, hal istisnaları.
14. Hafta  Soru cümlelerde ve anlatım cümlelerde Bulunmak fiili + -DE hali.
15. Hafta  Genel tekrar, quiz.
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X