GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESLENME İLKELERİ/GAS 311
Dersin Adı: BESLENME İLKELERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Arş.Gör.Dr. Tufan Süren
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/tsuren
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tsuren@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda; Öğrenciler Yeterli ve Dengeli Beslenmeyi anlayabilme
Karbonhidrat, lipit ve proteinleri açıklayabilme
Sindirim ve besin öğeleri metabolizmasına etki eden hormonları ve enzimleri açıklayabilme
Beslenme bilgi sitemleri programlarını kullanabilme Enerji alım ve harcamasını değerlendirebilme
Beslenmede suyun önemini kavrayabilme.
Elektrolit ve asit-baz dengesini açıklayabilme
Minerallerin emilimi, metabolizmasını ve görevlerini açıklayabilme
Vitaminlerin emilimi, metabolizmasını ve görevlerini açıklayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu derste yüz yüze eğitim ve demonstrasyon teknikleri yapılarak işlenmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Beslenme kavramları ve besin-sağlık ilişkisi. Besin grupları ve porsiyon ölçüleri
2. Hafta  Proteinlerin tanımı, işlevi, gereksinimi ve kaynakları.
3. Hafta  Karbonhidratların tanımı, işlevi, gereksinimi ve kaynakları.
4. Hafta  Lipitlerin tanımı, işlevi, gereksinimi ve kaynakları.
5. Hafta  Enzimler ve hormonların yapısı, özellikleri
6. Hafta  Beslenme durumunu saptama yöntemleri
7. Hafta  Enerji metabolizmasının işleyişi Alınan ve harcanan enerjinin değerlendirilmesi
8. Hafta  Suyun önemi Su kaybı ve gereksinimi Elektrolit, asit-baz dengesi dengesi
9. Hafta  Sodyum, potasyum, klorun görevleri, gereksinim ve kaynakları
10. Hafta  Kalsiyum ve fosforun görevi, emilimi ve metabolizmaları kaynakları ve gereksinimi
11. Hafta  Magnezyum, bakır, iyot, çinko ve demirin emilimi ve metabolizmaları, kaynakları ve gereksinimi
12. Hafta  A, E, D K vitaminin görevleri, emilimi, metabolizması, kaynakları ve gereksinimi
13. Hafta  Tiamin, riboflavin, niasin vitaminin görevleri emilimi, metabolizması, kaynakları ve gereksinimi
14. Hafta  B12, pantotenik asit, biotin, karnitin ve C vitaminlerinin görevleri, emilimi, metabolizması, kaynakları ve gereksinimi
15. Hafta  Dönem sonu sınavı
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Baysal, A.(2009). Beslenme, Ankara: Hatipoğlu Yayınları Thompson, J & Manore M.(2005).Nutrition: An Applied Approach. San Francisco: Pearson Benjamin
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X