GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU/TUR 491
Dersin Adı: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Muhittin ASTARLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/muhittin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  muhittin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, iş hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacak.
İşçi ile işveren arasında kurulan bireysel iş sözleşmesinin hukuki çerçevesini öğrenir
İş sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sonuçlarını öğrenir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İş Hukukunun Temel Kavramları, Tarihçesi ve Kaynakları
2. Hafta  İş Kanununun Uygulama Alanı
3. Hafta  İş Sözleşmesi; Şekli, Türleri
4. Hafta  İşçi ve İşverenin Borçları
5. Hafta  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
6. Hafta   Çalışma Düzeni: Çalışma saatleri, Fazla Çalışma, Gece Çalışması, Ücretli tatil ve İzinler
7. Hafta  Sendikaların Tarihçesi ve Sendikaların kuruluşu, yapısı, faaliyetleri ve sona ermesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Sendika Üyeliği ve Üyelik Güvencesi
10. Hafta   Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
11. Hafta   Toplu İş Uyuşmazlıklarında Grev ve Lokavt
12. Hafta  Sosyal Güvenliğin Tarihçesi
13. Hafta  Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kuruluşları
14. Hafta   Sosyal Sigortalar Kanununun Kapsamı
15. Hafta  Türkiye'de Sosyal Sigortaların Yönetimi ve Finansmanı
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU/Muhittin ASTARLI, İş Hukuku, Ankara 2013
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj uygulaması yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
75
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
1
5
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
1
6
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
21
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
27
27
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X