GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEZUNİYET PROJESİ/GAS 490
Dersin Adı: MEZUNİYET PROJESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fügen Durlu ÖZKAYA, Doç. Dr. İrfan YAZİCİOĞLU, Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER,Doç. Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ,Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY, Yrd
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fugen, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/irfanyaz, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/saimek, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/semras, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/maksoy http://www.websitem.gazi.edu.t
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fugen@gazi.edu.tr, irfanyaz@gazi.edu.tr, saimek@gazi.edu.tr, semras@gazi.edu.tr, maksoy@gazi.edu.tr, aybukeelif@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak alanıyla ilgili bir araştırma yapabilir ve sonuçlarını bir rapor halinde sunabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Dönem planı, araştırma konusu belirleme, kaynak tarama
2. Hafta   Kaynak tarama, araştırma projesi hazırlama ile ilgi ölçütler, Araştırma projesinin tartışılması
3. Hafta   Araştırma projesinin tamamlanması ve teslimi, problem durumun tartışılması
4. Hafta   Problem cümlesi ve alt problemlerin tartışılması, denenceler ve sayıtlıların tartışılması
5. Hafta   Tanımlar ve sınırlılıkların tartışılması, kullanılan kaynakların tartışılması
6. Hafta   Birinci bölümün incelenmesi ve düzeltmeler
7. Hafta   Birinci bölümün tamamlanması ve teslim edilmesi, evren ve örneklemin tartışılması
8. Hafta   Ara sınav
9. Hafta   Veri toplama tekniklerinin tartışılması, veri toplama araçlarının hazırlanması
10. Hafta   Verilerin toplanması
11. Hafta   Verilerin seçilmesi ve analizlerinin tartışılması, çalışma sonuçlarının raporlaştırılması,
12. Hafta   Bulguların özetlenmesi, bulguların yorumlanması ve genelleme
13. Hafta   Yorumlar ve genellemelerin tartışılması, önerilerin tartışılması.
14. Hafta   Araştırma raporunun ön incelemesi ve düzeltmeler
15. Hafta   Araştırma raporunun tamamlanıp teslim edilmesi
16. Hafta   Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Kaptan, S. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
127
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X