GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
REKREASYON/REK 102
Dersin Adı: REKREASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Hakan ÇETİNER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hakan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hakan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersi başarı ile bitirmiş öğrenci, rekreasyon kavramını her boyutu ile açıklayabilir, gerekli durumlarda konu ile ilgili analiz ve değerlendirme yapab
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Zaman kavramı, özellikleri.
2. Hafta  Zaman çeşitleri özellikleri
3. Hafta  Rekreasyon kavramı, özellikleri, çeşitleri.
4. Hafta  Rekreasyon kavramı, özellikleri, çeşitleri.
5. Hafta  İhtiyaç kavramı ve rekreasyona duyulan ihtiyaç.
6. Hafta  Rekreasyonun çeşitli alanlar ile ilişkisi ve ilişkili kavramlar.
7. Hafta  Rekreasyonun çeşitli alanlar ile ilişkisi ve ilişkili kavramlar.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Rekreasyon işletmeciliği
10. Hafta  Rekreasyon işletmeciliği
11. Hafta  Rekreasyon yönetimi ve örgütlenmesi
12. Hafta  Rekreasyon eğitimi ve kariyer.
13. Hafta  Türkiye’de ve Dünya’da rekreasyon.
14. Hafta  Türkiye’de ve Dünya’da rekreasyon.
15. Hafta  Rekreasyona ilişkin güncel konular.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - KARAKÜÇÜK, S. (2008), Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme, Ankara: Gazi Kitapevi - HACIOGLU, N. GÖKDEN_Z, A. ve Y. D_NÇ. (2009), Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi: Örnek Animasyon Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık - KILBAS, S. (2010), Rekreasyon: Boş Zamanı Değerlendirme, Ankara: Detay Yayıncılık. - KARAKÜÇÜK, S. ve B. GÜRBÜZ (2007), Rekreasyon ve Kent(li)leşme, Ankara: Gazi kitapevi. - HAZAR, A. (2009), Rekreasyon ve Animasyon, Ankara: Detay Yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
10
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
123
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X