GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-II/ING-102
Dersin Adı: İNGİLİZCE-II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Okt. Mustafa Akın Güngör
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/magungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   magungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencilerin dört temel beceriyi kazanmaları.
Başlangıç düzeyinde okuma becerisinin geliştirilmesi.
Başlangıc seviyede dinlediğini anlayabilme ve sözsel ya da yazılı cevap verebilme.
Başlangıç seviyede okuduğunu anlayabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Ders 1: Oryantasyon, Ders 2: iyelik eki(-s)
2. Hafta   Ders 3: Yapabilme kalıbı (can) Ders 4: ‘de – da’ yapıları (too, either)
3. Hafta   Ders 5: Sıfatlar Ders 6: Vücudumuzun kısımları
4. Hafta   Ders 7: Hastalıklar Ders 8: Duygularımız
5. Hafta   Ders 9: Zarflar Ders 10: Geçmiş zamanda olmak (to be) fiili
6. Hafta   Ders 11: Zorunluluk kalıbı (must) Ders12: Geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı
7. Hafta   Ders 13: Genel tekrar Ders 14: Genel tekrar
8. Hafta   Ara Sınav Ders15: Genel tekrar, Ders 16: Genel tekrar
9. Hafta   Ders 17: Gelecek zaman (be going to) Ders 18: Nesne konumundaki zamirler
10. Hafta   Ders 19: Kelime çalışması (ofis araçları) Ders 20: Nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı
11. Hafta   Ders 21: Düzenli fiillerle geçmiş zaman Ders 22: Düzensiz fiillerle geçmiş zaman
12. Hafta   Ders 23: Geçmiş zaman zarfları Ders 24: Zaman kalıpları tekrarı
13. Hafta   Ders 25: Soru kalıpları ( Which, What) Ders 26: Soru kalıpları (Where, How many, When)
14. Hafta   Ders 27: Soru kalıpları ( Whose, Who) Ders 28: Soru kalıpları ( Why, How)
15. Hafta   Ders 29: Genel tekrar Ders 30: Genel tekrar
16. Hafta   Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan içerik videoları. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan öğrenci portalındaki forum sayfaları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  iletişimsel yaklaşım,Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
85
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.X
2
Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular.X
3
İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
4
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir.X
5
Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır.X
7
Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar.X
11
Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular.X
12
Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilir ve uygular.X
13
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.X
14
Yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular.X
15
Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.X
16
Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerini bilir ve uygular.X
17
Yiyecek-içecek alanında klasik ve modern üretim tekniklerini bilir ve uygular.X
18
Sanatsal konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir, görsel sunum teknikleriyle alanda uygular.X
19
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.X
20
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.X