GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BULANIK MANTIK(SEÇ.)/BMT-412
Dersin Adı: BULANIK MANTIK(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bulanık Mantığın gereçlerini açıklayabilir.
Keskin küme kuramı ile bulanık küme kuramı arasındaki farkları açıklayabilir.
Bulanıklaştırma yöntemlerini, bilgi tabanının oluşturulmasını, bulanık muhakeme tekniklerini ve durulaştırma yöntemlerini açıklayabilirler
Bulanık mantığın temel uygulamalarını örnekleyebilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim, Uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bulanıklık Kavramı ve Bulanık Küme Teorisi
2. Hafta  Bulanık Mantık Sistemleri
3. Hafta  Bulanık Kümeler; Bulanık kümelerin keskin kümeler ile kıyaslanması, Bulanık küme gösterimleri, Üyelik fonksiyonları
4. Hafta  Klasik kümelerde ve Bulanık Kümelerde İşlemler
5. Hafta  Keskin ve Bulanık İlişkiler; Kartezyen çarpım, Keskin İlişkiler, Bulanık ilişkiler, Tümleme operatörleri.
6. Hafta  Keskin ve Bulanık Bileşimler; Bileşim operatörleri, ikili bileşimler, çoklu bileşimler
7. Hafta  İki-değerli mantıkta, Çoklu-değerli mantıkta ve Bulanık mantıkta Çıkarım, Sözel değişkenler, Bulanık kurallar
8. Hafta  Ara Sınav, Bulanık anlamlandırma fonksiyonları
9. Hafta  Durulaştırma
10. Hafta  Bulanık Mantık Modelleri: Mamdani Bulanık Modelleri. Sugeno Bulanık Modelleri.
11. Hafta  Denetleyiciler ve Bulanık Mantık Denetim Sistemleri
12. Hafta  Örnek Bir Uygulama İçin Bulanık Mantık Denetleyicinin Tasarımı ve Matlab Ortamında Uygulaması.
13. Hafta  Bulanık Mantık Denetleyicilerinin Bilgisayar Mühendisliğindeki Uygulamaları-Proje sunumları
14. Hafta  Bulanık Mantık Denetleyicilerinin Bilgisayar Mühendisliğindeki Uygulamaları-Proje sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
6
4
24
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/iatacak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (iatacak@gazi.edu.tr )