GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BULANIK MANTIK(SEÇ.)/BM-412
Dersin Adı: BULANIK MANTIK(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -http://tf-bm.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -bm.tf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapay zeka gereçlerini açıklayabilir.
Keskin küme kuramı ile bulanık küme kuramı arasındaki farkları açıklayabilir.
Bulanıklaştırma yöntemlerini, bilgi tabanının oluşturulmasını, bulanık muhakeme tekniklerini ve durulaştırma yöntemlerini açıklayabilirler
Bulanık mantık temel uygulamalarını örnekleyebilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yapay Zeka ve yapay zeka gereçleri
2. Hafta  Bulanık mantığa giriş
3. Hafta  Bulanık Kümelerin Tanımı; Bulanık kümelerin keskin kümeler ile kıyaslanması, Bulanık küme gösterimleri,Üyelik fonksiyonları
4. Hafta  Bulanık Küme İşlemleri; Klasik kümelerde işlemler, Temel bulanık küme işlemleri, Üyelik fonksiyonlarını değiştirmek için bulanık küme işlemleri, bazı
5. Hafta  Bulanık İlişkiler; Kartezyen çarpımı, Bulanık ilişkiler, Bileşim operatörleri
6. Hafta  Bulanık Çıkarım; İki-değerli mantık, Çoklu-değerli mantık, Bulanık mantık, Sözel değişkenler, Bulanık kurallar
7. Hafta  Bulanık çıkarım, Bulanık muhakeme, Bulanık mantık denetimi
8. Hafta  Bulanık çıkarım, Bulanık muhakeme, Bulanık mantık denetimi
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Bulanık Mantık Denetim Sistemi Konfigürasyonu
11. Hafta  Bulanık Mantık Denetleyici Elemanları; Bulanık Denetim İşlemleri, Bulanıklaştırma, Bilgi Tabanı,
12. Hafta  Bulanık Mantık Denetleyici Elemanları (devam) Çıkarım Mekanizması, Durulaştırma
13. Hafta  Bulanık kuralların elde edilme yöntemleri
14. Hafta  Bulanık Mantık Denetleyicinin Tasarım Yordamları
15. Hafta  Bulanık sistem tasarımı
16. Hafta  -Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Öğretim elemanı ders notları • Elmas, C., (2007) Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayınevi. • Yan, J., Ryan, M., Power, J., (1994), Using Fuzzy Logic, Prentice Hall
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -UYGULAMA
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
9
4
36
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
14
2
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
160
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X