GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANLAMSAL AĞLARA GİRİŞ(SEÇ.)/BM-310
Dersin Adı: ANLAMSAL AĞLARA GİRİŞ(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Aydın ÇETİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -http://websitem.gazi.edu.tr/site/acetin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  acetin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Anlamsal Ağ ve katmanlı yapısının altında yatan fikirleri anlayabilir.
Anlamsal ağ teknolojisinin geçmişte, günümüzde ve internetin gelecekteki gelişiminin nasıl olduğunu bilir.
Anlamsal Ağ teknolojisinin ilişkisel veritabanları gibi varolan diğer veri paylaşım teknolojilerinden farkını bilir.
Anlamsal ağın temel teknolojilerinden olan ontoloji, ontoloji dilleri ve sorgu dillerine aşina olur.
İş alanlarında ve uygulamalarında bilgi temelli model geliştirmek için bu teknolojilerin nasıl uygulanacağını öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Anlamsal ağ vizyonu
2. Hafta  Anlamsal ağ mimarisi
3. Hafta  Ontoloji dili : Xml
4. Hafta  Ontoloji Dili : Kaynak Tanımlama Çerçevesi (RDF)
5. Hafta  Ontoloji Dili : Kaynak Tanımlama Çerçevesi Şeması (RDFS)
6. Hafta  Ontoloji Dili : Web Ontoloji Dili (OWL)
7. Hafta  Kurallar ve sorgular
8. Hafta  Sorgu dilleri
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  Anlamsal ağ uygulama alanları ve anlamsal ağın güncel uygulamaları
11. Hafta  Ontoloji programlamaya giriş
12. Hafta  Ontoloji programlama örnekleri
13. Hafta  Proje İncelemeleri
14. Hafta  Proje Sunumları
15. Hafta  Proje Sunumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  A Semantic Web Primer, Grigoris Antoniou, ISBN: 978-0-262-01242-3– Mit Press
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
15
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
25
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
2
30
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
2
5
10
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X