GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL DENETİM SİSTEMLERİ(SEÇ.)/BM-418
Dersin Adı: SAYISAL DENETİM SİSTEMLERİ(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://tf-bm.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bm.tf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Sayısal denetim sistemlerinin temel kavram ve teoremlerini açıklayabilirler.
2. Sayısal denetim sistemlerinin tasarım ve analizlerini gerçekleştirebilirler.
3. Sayısal denetim sistemlerinin MATLAB programında benzetim çalışmalarını yapabilirler.
4. Bilgisayar tabanlı bir denetim sistemi tasarlayabilirler.
5. Sistemin matematiksel modelini kullanarak kapalı çevrimli bir denetim gerçekleştirebilirler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sayısal denetim sistemleri ile ilgili temel kavramlar, uygulama alanları ve örnekleri.
2. Hafta  Z-dönüşümü, özellik ve teoremleri
3. Hafta  Ters z-dönüşümü, fark denklemlerinin z-dönüşümü ile çözümü
4. Hafta  Ayrık-zamanlı sistemlerin z-düzlemi analizleri
5. Hafta  Ayrık-zamanlı kapalı-çevrimli sistemlerin transfer fonksiyonlarının hesaplanması
6. Hafta  S düzlemi ve z düzlemi arasında eşleme.
7. Hafta  Sayısal denetim sistemlerinde geçici ve kararlı durum analizleri
8. Hafta  Z düzlemde kapalı çevrimli sistemlerin kararlılık analizi
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  Ayrık zamanlı sistemlerin kök-yer eğrisi yöntemine göre tasarımı.
11. Hafta  Ayrık zamanlı sistemlerin durum-uzay temsili
12. Hafta  Ayrık zamanlı durum uzay eşitliklerinin çözümü
13. Hafta  Ayrık zamanlı sistemlerin frekans cevabı yöntemine göre tasarımı.
14. Hafta  Darbe transfer fonksiyonu matrisi. Sürekli zaman durum-uzay denklemlerinin ayrıklaştırılması.
15. Hafta  Liapunov kararlılık analizi.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  [ I ] Öğretim elemanı ders notları [ II ] Digital Control System Analysis and Design, Charles L. Phillips, H. Troy Nagle, Prentice Hall, New Jersey, 1990. [ III ] Digital Control of Dynamic Systems, G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman, Addison-Wesley, Standford, California, 1990. [ VI ] Discrete Time Control Systems, K. Ogata, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  UYGULAMA
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
4
40
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
11
2
22
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
158
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X