GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞARET İŞLEME(SEÇ.)/BM-336
Dersin Adı: İŞARET İŞLEME(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://tf-bm.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bm.tf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Ayrık zamanlı işaretleri birim dürtü ve basamak fonkiyonları kullanarak ifade edebilir.
2. Konvolüsyon işlemini yapabilir.
3. Fark denklemlerini kullanabilir ve çözümlerini Z dönüşümü kullanarak yapabilir.
4. Sayısal işaretlerin Fourier dönüşümlerini alabilir ve Frekans spektrumu analizi yapabilir.
5. Sayısal süzgeç tasarımı yapabilir
6. Matlab kullanarak belirtilen konularla ilgili uygulamalar yapabilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sayısal işaret işlemeye giriş
2. Hafta  İşaretlerin sınıflandırılması, Temel işaretler ve özellikleri
3. Hafta  Ayrık zamanlı sistemler, Hafızasız sistemler, Doğrusal sistemler, Nedensel ve kararlı sistemler.
4. Hafta  Konvolüsyon ve Özellikleri
5. Hafta  Fark denklemleri ile tanımlanan sistemler. Fark denklemei çözümleri
6. Hafta  Z dönüşümü, Özellikleri ve yakınsaklık bölgesi
7. Hafta  Sıfır kutup gösterimi, Ters Z dönüşümü
8. Hafta  Fark denklemlerinin Z dönüşümü ile çözümü
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Ayrık zamanlı fourier dönüşümü ve özellikleri
11. Hafta  Ayrık zamanlı fourier dönüşümü uygulamaları
12. Hafta  Hızlı Fourier Dönüşümü
13. Hafta  Ayrık zamanlı FIR süzgeç tasarımı
14. Hafta  Ayrık zamanlı IIR süzgeç tasarımı
15. Hafta  FIR ve IIR süzgeçlerin avantaj ve dezavantajları
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Ertürk, Sarp, (2004). “Sayısal İşaret İşleme”, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  UYGULAMA
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
5
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
5
75
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
5
5
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
128
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X