GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DENETİM SİSTEMLERİ (SEÇ)/BMT-338
Dersin Adı: DENETİM SİSTEMLERİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Otomatik kontrol ile ilgili temel kavramları ve açık-kapalı kontrol çevrimlerini açıklayabilecektir
Kontrol, otomatik kontrol, giriş, çıkış, kumanda değişkenleri, bozucu değişkenler kavramlarını açıklar
Açık kontrol çevrimini anlatır.
Kapalı kontrol çevrimini anlatır
Kapalı ve açık çevrim kontrol sistemlerinin geçici durum ve sürekli durum tepkilerini analiz eder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim, Uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Denetim sistemlerinde kullanılan temel kavramlar ve tanımlar, Açık çevrim ve kapalı çevrim denetim sistemleri.
2. Hafta  Sistemlerin modellenmesi: Transfer fonksiyonları, Blok diyagramları
3. Hafta  Dinamik sistemlerin transfer fonksiyonları ve blok diyagramlarının elde edilmesi.
4. Hafta  Blok diyagramlarda sadeleştirme yöntemleri ve örnek uygulamalar
5. Hafta  İşaret akış diyagramları ve dinamik sistemlerin işaret akış diyagramlarının elde edilmesi.
6. Hafta  Mason kazanç formülü ile işaret akış diyagramından transfer fonksiyonunun elde edilmesi ve örnek uygulamalar.
7. Hafta  Durum uzay yaklaşımı
8. Hafta  Dinamik sistemlerin durum uzay yaklaşımı ile modellenmesi
9. Hafta  Arasınav - Sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışlarının analizi.
10. Hafta  Doğrusal geri beslemeli sistemlerin kararlılığı, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütünün denetim sistemlerine uygulanması.
11. Hafta  Frekans cevabı yöntemleri: Bode eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı
12. Hafta  Frekans cevabı yöntemleri: Nyquist eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı
13. Hafta  Kök-yer eğrisi yöntemi ve kararlılık kavramı
14. Hafta  Sistem performans iyileştirmesi ve denetleyiciler.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Aysun COŞKUN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~aysunc)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aysunc@gazi.edu.tr)