GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME(SEÇ.)/SS-210
Dersin Adı: ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Aydın ÇETİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/acetin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  acetin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu derste öğrenci, bilginin uygunluğunu ve kaynakları değerlendirir, alternatif yaratıcı çözümler geliştirir ve bu alternatifleri uygular ve değerlend
İşbirlikçi raporlama ve sunum dahil edilerek öğrencileri bir takım içinde çalışmaya hazırlar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders konu tanıtımı, Eleştirel düşünmeye giriş, Akademik program tanıtımı, çalışma planı, zaman yönetim planlaması
2. Hafta  Kütüphane, internet kaynakları ve araştırma, inceleme, değerlendirme
3. Hafta  Grup çalışmaları, katılım ve liderlik
4. Hafta  Problem çözme ve uyuşmazlıkların giderilmesi
5. Hafta  Araştırma tanımlama, örnek problem tanımlama, sebepler ve olası çözümler
6. Hafta  Karar analizi, çözümlerin uygulanması ve değerlendirilmesi
7. Hafta  Problem çözmede mantıksal çıkarım ve mantıksal yanılgılar,
8. Hafta  Mali planlama
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  Uygulama planı hazırlama ve uygulamada beyin fırtınası kullanımı, sorumluluk paylaşımı
11. Hafta  Sözlü sunum hazırlama
12. Hafta  Yazılı rapor hazırlama
13. Hafta  İletişim becerilerinin kişisel olarak değerlendirmesi
14. Hafta  Akademik çalışma hedefleri ve çalışma planı
15. Hafta  Takım çalışmalarının yansımaları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Eleştirel düşünme Kılavuzu-Kavramlar ve Araçlar, Dr. Richard Paul ve Dr. Linda Elder, Çev. Merih Bektaş Fidan, www.criticalthinking.org P.O.W.E.R Learning: Stratejies for Success in College and Life, Robert S. Feldman, http://www.mcgrawhill.ca/college/feldmanPower/
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
55
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X