GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PAZARLAMAYA GİRİŞ (SEÇ.)/SS-206
Dersin Adı: PAZARLAMAYA GİRİŞ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  www.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
• İşletme Çevresi’nde pazarlamanın geleneksel değeri ve pazarlama süreci bilgisine sahip olurlar.
• Pazarlama stratejisine ilişkin hayati kavramları kapsayan temel pazarlama yaklaşımlarının bilgisine sahip olurlar.
• Kurumlardaki pazarlamaya ilişkin sorunları eleştirel bir şekilde analiz, sentez edebilmeleri ve değerlendirebilirler.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  "Pazarlama Kavramı"'na Giriş.
2. Hafta  Pazarlama: Müşteri İlişkilerini Kârlı Bir Şekilde Yönetme.
3. Hafta  Pazarlama Çevresi.
4. Hafta  Pazarlama Bilgisini Yönetme.
5. Hafta  Tüketici Pazarları Ve Tüketici Satın Alma Davranışı.
6. Hafta  Pazar Bölümlendirme; Hedefleme Ve Konumlandırma: Doğru Müşteriler İle Doğru İlişkiler Kurma.
7. Hafta  Pazar Bölümlendirme; Hedefleme Ve Konumlandırma: Doğru Müşteriler İle Doğru İlişkiler Kurma.
8. Hafta  Ürün, Hizmet Ve Marka Stratejileri.
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  Yeni - Ürün Geliştirme Ve Ürün Yaşam - Döngüsü Stratejileri.
11. Hafta  Ürünleri Fiyatlandırma: Fiyatlandırma Ölçütleri Ve Yaklaşımları.
12. Hafta  Ürünleri Fiyatlandırma: Fiyatlandırma Stratejileri.
13. Hafta  Pazarlama Kanalları Ve Tedarik Zinciri Yönetimi.
14. Hafta  Toptancılık Ve Perakendecilik.
15. Hafta  Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Reklam; Satış Promosyonu Ve Halkla İlişkiler.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kotler Philip, Armstrong Gary, Principles of Marketing (Prentice Hall, 2006 or other editions can be used) Armstrong Gary, Kotler Philip. Marketing- An Introduction (Prenhall, 2000) Baines Paul, Fill Chris And Page Kelly, Marketing (Oxford University Press, 2008) Tek Ömer Baybars, Pazarlama İlkeleri (Beta, 1999) Larsen Hanne Hartvig, Cases in Marketing (Sage Publications, 1997).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  UYGULAMA
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
2
10
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X