GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞYERİ EĞİTİMİ*/TKN 401
Dersin Adı: İŞYERİ EĞİTİMİ*
Dersin Kredisi: 12 Ders AKTS : 18
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mühendislik alanında ilgisini ve bilgi derinliğini arttırır,
Bireysel/grup çalışması yapar,
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanır,
Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını öğrenir,
Çalıştığı mühendislik alanında bilgisayar yazılımlarında çalışma, proje-deney çalışması yapma becerisi kazanmak
Raporlama ve sunum becerisi kazanmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar, oryantasyon
2. Hafta  İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları
3. Hafta  İş Hukuku uygulamaları
4. Hafta  Mühendislik etiği ve uygulamaları
5. Hafta  Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik etkileri
6. Hafta  Mühendislik standartları ve uygulamaları
7. Hafta  Kalite yönetimi ve uygulamaları
8. Hafta  Sürdürülebilir kalkınmada işyerinin rolü ve uygulamalar
9. Hafta  Öğretim üyesi işyeri ziyareti ve ara rapor sunumu
10. Hafta  Risk yönetimi ve işyerindeki uygulamaları
11. Hafta  Organizasyon yönetimi ve iş akışı uygulamaları
12. Hafta  Talimatlandırma ve süreç takibi
13. Hafta  Rekabet edebilirlik, maliyet ve süreçler
14. Hafta  Mühendislik ekonomisi ve uygulamaları Raporlama ve sunum
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
5
20
 Uygulama
14
30
 Projeler
1
20
 Pratik
14
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
5
70
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
15
210
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
5
70
 Materyal tasarlama, uygulama
10
4
40
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
5
5
25
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
450
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
18
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
18
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Tayfun MENLİK 2. Prof.Dr. Can ÇINAR 3. Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ 4. Prof.Dr. İhsan KORKUT 5. Prof.Dr. Kurtuluş BORAN 6. Prof.Dr. Halil ARIK 7. Prof.Dr. Güngör BAL 8. Prof.Dr Ayhan ERDEM)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tmenlik@gazi.edu.tr cancinar@gazi.edu.tr aruntas@gazi.edu.tr ikorkut@gazi.edu.tr kboran@gazi.edu.tr harik@gazi.edu.tr gunbal@gazi.edu.tr musaatargul@gmail.com ayerdem@gazi.edu.tr rborklu@gazi.edu.tr)