GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROİŞLEMCİLER/BMT-313
Dersin Adı: MİKROİŞLEMCİLER
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilgisayar Esaslarını ve temellerini bilir,
Bilgisayar mimarisini meydana getiren birimleri ve elemanları tanır,
Mikroişlemcileri ve içerdikleri birimleri bilir,
Bellek yapılarını ve çeşitlerini tanımlayabilir,
Düşük düzeyli komut yapılarını ve adresleme türlerini bilir,
Mikroişlemci ve bellek arasında ilişkisel programlar yazabilir ve uygulayabilir,
Sistem dışı eleman ve cihazların kontrolüne yönelik giriş-çıkış tekniklerini bilir,
Sistem dışı elemanları programlar vasıtasıyla denetler,
Temel düzeyde mikroişlemcili bir sistem tasarlar ve programlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze eğitim ve uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin genel tanıtımı, mikroişlemcili sistemlerin oluşumu ve tarihsel gelişimi,
2. Hafta  Bilgisayar esasları, komut mimarileri, von Neumann ve Harvard mimarileri,
3. Hafta  Temel ve gelişmiş mikroişlemci özellikleri,
4. Hafta  Basitten karmaşığa işlemci yapıları: zamanlama denetimi, iletişim yolları ve bağdaştırma teknikleri,
5. Hafta  Mikroişlemci yapısı: kaydediciler, aritmetik-mantık birimi ve kontrol birimi,
6. Hafta  Bellek yapıları, DRAM ve SRAM bellekler, bellek adreslemesi, haritalaması ve adres çözülmesi,
7. Hafta  İşlemci programlaması, assembly dili ve özellikleri, komut yapısı, adresleme türleri,
8. Hafta  Komut setleri ve programlama teknikleri,
9. Hafta  Veri aktarımı, yığın kullanımı, aritmetik ve mantık işlemlerine yönelik programlamalar, Ara Sınav.
10. Hafta  Eleman ve birim denetim programlamaları,
11. Hafta  Zaman geciktirme işlemleri ve altyordam kavramları,
12. Hafta  Seri ve paralel giriş-çıkış teknikleri,
13. Hafta  Kesmeler, kesme yordamları ve giriş-çıkış denetimleri,
14. Hafta  Paralel giriş-çıkış teknikleri ile eleman denetimleri,
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nurettin Topaloğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/nurettin/ https://websitem.gazi.edu.tr/site/nurettin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nurettin@gazi.edu.tr nuretti@gmail.com)