GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİLGİSAYARLAR/BM-204
Dersin Adı: MİKROBİLGİSAYARLAR
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nurettin/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nurettin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgisayar easlarını ve mimarisini oluşturan yaklaşımları (ISA ve HSA) bilir.
Komut yapılarını, kod çözme mantığını ve CISC-RISC komut kümelerini kavrar.
Bilgisayar mimarilerini meydana getiren temel yapıları (von neuman ve harvard) açıklar
Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu arasındaki farkları, Mikroişlemci yapısının mantıksal gelişimini bilir.
Temel ve gelişmiş mikroişlemci özelliklerini açıklar.
Temel ve gelişmiş mikroişlemci yapılarını (kaydedicileri, aritmetik-mantık birimini ve kontrol birimlerini) tanır ve işlevlerini bilir.
Bellek ve bellek çeşitleri ve adresleme tekniklerini açıklar.
Mikroişlemci komut yapısını, adresleme türlerini ve assembly dilinin işlevlerini kavrar.
Giriş ve çıkış sistemlerini bilir ve onları programlar.
Bir mikroişlemcili sistem nasıl çalışır bilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze ve uygulamalı öğretim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin genel tanıtımı, mikrobilgisayarlı sistemlere genel bir bakış ve tarihi gelişimi
2. Hafta  Bilgisayar esasları, CISC ve RICS komut mimarileri, von neuman ve harvard mimarileri
3. Hafta  Mikroişlemci kavramı: temel ve gelişmiş işlemci özellikleri
4. Hafta  Basitten karmaşığa işlemci yapısı: zamanlama denetimi, iletişim yolları, bağdaştırma teknikleri
5. Hafta  Temel işlemci yapısı: kaydediciler, ALU, kontrol birimi, bellek adresleme kavramları ve kesmeler
6. Hafta  Bellek yapıları, bellek adreslemesi ve haritalaması, adres çözme teknikleri
7. Hafta  Mikroişlemci programlaması: assembly dili özellikleri, komut yapısı ve adresleme modları
8. Hafta  Komut kümesi ve programlama teknikleri
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Programlama: veri aktarımı ve yığın kullanımı, aritmetik ve mantık işlemleri,
11. Hafta  Programlama: mantık ve eleman denetim işlemleri
12. Hafta  Programlama teknikleri: zaman geciktirme işlemleri ve yordamları
13. Hafta  Giriş ve çıkış birimleri: iletişim teknikleri, seri ve paralel iletişim
14. Hafta  Kesme yordamları ve giriş-çıkış denetimi
15. Hafta  Paralel giriş ve çıkış teknikleri kullanılarak harici aygıtların denetimi
16. Hafta  Final sınavları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Topaloğlu, N., "Mikroişlemciler ve Assembly Dili", 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
20
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
2
32
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
15
3
45
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X