GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR MİMARİSİ/BMT-314
Dersin Adı: BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Genel mikroişlemci mimarilerini kavramlarını açıklar,
İleri mikroişlemci özelliklerini (ön-bellek, iş-hattı tekniği ve dallanma tahmini) ifade eder,
Komut kümelerinin özelliklerini ve arasındaki farkı listeleyebilecek,
x86 işlemci grubundan olan P6 mikroişlemci ailesinin birimlerini tanıtır ve çalışmasını açıklar,
Core mimarisinin yapısal özelliklerini ve çalışma sistemini ifade edebilir,
x86 tabanlı işlemcilerin komut kümesini kullanarak Assembly dilinde program yazar,
Assembly dilinde yazılan programlarla sistemi kontrol eder,
BIOS ve işletim sistemleri arasındaki ilişkiyi açıklar,
Kesmeleri kullanarak Ekran ve Klavye denetimi yapar,
Disk yapısı, organizasyonu ve çalışmasını açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim, Uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel mikroişlemci mimarileri, bellek adreslemesi ve segmentasyon, adresleme kapasitesi,
2. Hafta  Komut mimarileri; CISC ve RISC komut mimarisinin özellikleri,
3. Hafta  İleri işlemci özellikleri; ön-bellek sistemleri, İş-hattı teknolojisi, Dallanma tahmini ve diğer gelişmiş özellikler,
4. Hafta  x86 mikroişlemci ailesi; yapısı, birimleri, çalışma şekilleri,
5. Hafta  Gelişmiş işlemciler: yapısı, birimleri, işlevleri ve çalışma şekilleri,
6. Hafta  Asembly dili ve üst düzey dillerle arasındaki farklar. Derleyici, yorumlayıcı ve assembler,
7. Hafta  x86 işlemci komut yapısı, çeşitleri ve assembly dilinin kullanım esasları, formatları; veri tanımları, adresleme modları,
8. Hafta  Real mod komutları kullanılarak assembly dilinde program yazımları,
9. Hafta  String komutları kullanılarak program yazımları, Ara Sınav.
10. Hafta  BIOS ve OS ilişkileri ve kesmeler, POST işlemleri,
11. Hafta  Ekran ve Klavye işlemleri; kontrol komutlarının kullanılması,
12. Hafta  Disk organizasyonu; boot sektörü, FAT, dizin ve veri sektörleri,
13. Hafta  Disk okuma ve yazma işlemleri,
14. Hafta  Dosya açma, yama ve kapama işlemleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
8
1
8
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
112
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nurettin Topaloğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/nurettin/ https://websitem.gazi.edu.tr/site/nurettin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nurettin@gazi.edu.tr nuretti@gmail.com)