GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAZILIM PROJE YÖNETİMİ/BMT-310
Dersin Adı: YAZILIM PROJE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yazılım mühendisliği süreçlerini planlayabilir ve yönetebilir
Yazılım sistemleri geliştirirken ilgili Ulusal ve uluslararası standartları bilir ve kullanır.
Yazılım kalite güvence sistemleri oluşturabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Profesyonel yazılım geliştirme, yazılım mühendisliğinde etik kurallar
2. Hafta  Proje Yönetimi: Risk yönetimi, personel yönetimi ve ekip çalışması
3. Hafta  Proje planlama: Yazılım fiyatlandırma, Plan tabanlı yazılım geliştirme Proje iş planı, çevik planlama, öngörü yöntemleri
4. Hafta  Kalite yönetimi: Yazılım kalitesi, Yazılım standartları, Gözden geçirme ve incelemeler, yazılımda ölçülebilir bileşenler ve ölçümü
5. Hafta  Düzenleşim yönetimi: Değişim yönetimi, Sürüm yönetimi, Sistem oluşturma, Yayım yönetimi
6. Hafta  Süreç geliştirme, süreç ölçümü, süreç analizi, süreç değişimi
7. Hafta  Sosyo-teknik sistemler: Karmaşık sistemler, sistem mühendisliği, sistem tedarik, sistem geliştirme, sistem işletimi
8. Hafta  Yazılımda güvenilirlik ve güvenlik: güvenilirlik özellikleri, kullanılabilirlik ve güvenilirlik, yazılımda kullanışsal ve yapısal güvenlik
9. Hafta  Arasınav, Yazılımda güvenilirlik ve güvenlik belirtimleri: Risk tabanlı isterler belirtimleri, Güvenlik belirtimleri, Güvenilirlik belirtimleri, Biçim
10. Hafta  Güvenilirlik mühendisliği: Artıklık ve çeşitleme, güvenli süreçler, güvenli sistem mimarileri, güvenli programlama
11. Hafta  Güvenlik Mühendisliği: Güvenlik riski yönetimi, Güvenlik için tasarım, Sistem sürdürülebilirliği
12. Hafta  Yazılımda güvenilirlik ve güvenlik güvencesi: Statik çözümleme, güvenilirlik testi, güvenlik testi, süreç güvencesi, güvenlik ve güvenirlik
13. Hafta  Proje sunumları
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
9
30
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Aydın ÇETİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/acetin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (acetin@gazi.edu.tr)