GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ İNGİLİZCE-1/ENG-304
Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE-1
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İLERİ İNGİLİZCE
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farklı varsayımsal durumlar hakkında yapılan konuşmaları anlayabileceklerdir.
Geçmişteki yetenekler üzerinde görüş bildireceklerdir.
Tarihteki büyük bir olay hakkında konuşabileceklerdir.
Fikirlerini anlamsal bir bütünlük içinde paragraf halinde aktarabileceklerdir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz Yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Değişik durumlarda tavsiyede bulunma, koşul ifadelerini kullanma.
2. Hafta  Öğrenilen bir haberi başka birine raporlama/aktarma, yaşam deneyimleri üzerine oluşturulan metinleri anlama.
3. Hafta  Paragraf Organizasyonu, paragrafın formatı, paragrafın içerikleri hakkında alıştırmalar yapma.
4. Hafta  Yapmakta olduğu bir işi süreç ifade eden zaman ifadeleriyle anlatma.
5. Hafta  Yetenekler hakkında konuşma, mesleklerle ilgili görüş bildirme, insan nitelikleriyle ilgili fikir beyan etme.
6. Hafta  Paragraf Organizasyonu hakkında alıştırmalar yapma, İnternet ile ilgili ifadeleri kullanma.
7. Hafta  Çevresini tarif etme, çevrenin nasıl geliştirilebileceği konusunda konuşma, Miktarlarla ilgili görüş belirtme, çeşitli çevrimiçi siteler hakkında fiki
8. Hafta  ARA SINAV- Geçmişle ilgili koşul ifadeleri oluşturma
9. Hafta  Tarihle ilgili ifadeleri kullanma, Çeşitli yazma etkinlikleri oluşturma, insanları betimleme, Tarihteki büyük bir olayı anlatma, belirsizlikler hakkın
10. Hafta  Çeşitli paragraf türleri çalışmaları yapma, tavsiyede bulunma, uyarı yapma, özel ya da tehlikeli bir yer hakkında konuşma
11. Hafta  Akademik İngilizce okuma metin çalışması (Ön izleme, Detaylı bilgi için okuma, Ana fikir için okuma )
12. Hafta  Akademik İngilizce dinleme metin çalışması (Ana fikir için dinleme, Detaylı bilgi için dinleme, Bir metindeki sebep-sonuç ilişkisini ayırt edebilme)
13. Hafta  Bir konu hakkında tartışma ve söyleşilere katılma çalışması
14. Hafta  ÖĞRENCİ SUNULARI
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
3
1
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
109
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ydyo@gazi.edu.tr)