GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ/BM-302
Dersin Adı: VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nursal ARICI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nursal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nursal(at)gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Veritabanı sistemleri, modelleri ve SQL dili öğrenilir ve uygulama becerisi kazanılır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi
2. Hafta  Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi
3. Hafta  Nesne yönelimli modeller ve ilişkisel veri modeli.
4. Hafta  Kavramsal şemaların ilişkisel şemalara çevrilmesi, ilişkisel cebir ve ilişkisel hesaplama,
5. Hafta  Bağlar, anahtar tipleri, fonksiyonel bağımlılık
6. Hafta  Normal formlar, çok-değerli bağımlılık ve veritabanı tasarımı.
7. Hafta  SQL de; veri tanımlama, ilişkisel sorgulama, veri düzenleme
8. Hafta  Uygulamalarda SQL kullanımı ve tasarlanmış veri tabanı güncellemesi.
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  SQL kullanarak bir işlem oluşturma, verimlilik karakteristikleri, ihtimallerin ortaya çıkarılması, güvenilirlik seviyeleri, eş zamanlılıklar
11. Hafta  Hatalar ve çözümleri, koruma seviyeleri, dağıtık veri depolama, dağıtık veri işleme, dağıtık işlem modeli
12. Hafta  Eşzamanlı kontrol, homojen ve heterojen çözümler.
13. Hafta  Dosya yapıları, indeks dosyaları, karmaşık (hash) dosyalar, imza dosyaları
14. Hafta  İkili ağaç, çok dizinli dosyalar,değişken uyumluklu kayıtlı dosyalar.
15. Hafta  Uygulamalar
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Şen, O.N., (1998) ORACLE, Beta Yayınları - Yarımağan, Ü, (2000), Veritabanı Sistemleri, Akademi Kitabevi - Ders notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
16
3
48
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
16
2
32
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X