GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ/EKO-301
Dersin Adı: EKONOMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://tf-bm.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bm.tf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını kavramak.
Fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünü ifade etmek
Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerini incelemek
Para ve banka konuları ile bazı aktüel gelişmeleri analiz etmek
Uluslararası iktisadi konular, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları ile ilgili bilgiler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  - Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  -Ekonomiye giriş, Konusu ve tanımı, Diğer bilimlerle ilgisi
2. Hafta  -Ekonomik problemler, Ekonomik seçim ve üretim imkanları eğrisi, İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda Ekonomik seçim ve Üretim imkanları eğrisi İhtiyaçlar-Ma
3. Hafta  -Ekonomik sistemler, Nüfus problemleri, Ekonomik büyüme Ekonomik Büyüme
4. Hafta  -Fiyat teorisi ve fiyat mekanizasının işleyiş mantığı, Tanımlar, Fiyat ve piyasa çeşitleri
5. Hafta  -Talebin tanımı, Talep Kanunu, Tüketici talebi ve marjinal Fayda
6. Hafta  -Arzın tanımı, arzı belirleyen faktörler, Arz esnekliği ve arz-talep dengesi
7. Hafta  -Piyasa dengesi, rekabet piyasaları, piyasa dengesini etkileyen faktörler ve müdahaleler
8. Hafta  -Üretim Faktörleri, Tabiat, Emek, Sermaye ücretler ve verimlilik
9. Hafta  -Vize
10. Hafta  -Teşebbüs,Özel-Kamu Teşebbüsleri, Kartel,Tröst , Monopol
11. Hafta  -İşgücü ve işsizlik Sorunları. Uluslar arası işgücü akımları
12. Hafta  -Bankalar ve bankacılık
13. Hafta  -Uluslararası İktisat, Yabancı Sermaye ve çok uluslu şirketler Çok uluslu şirketler Yabancı Sermaye ve Çok uluslu şirketler
14. Hafta  -Uluslararası İktisat, Yabancı Sermaye ve çok uluslu şirketler Çok uluslu şirketler Yabancı Sermaye ve Çok uluslu şirketler
15. Hafta  -Borsa-Dünyada ve Türkiye'de Borsa, Elektronik ticaret.
16. Hafta  -Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Temel ekonomi, Tümay Ertek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -UYGULAMA
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
2
10
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X