GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ/EKO-301
Dersin Adı: EKONOMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ekonomi bilmini tanımlar ve mikroekonomi ile makroekonomi arasındaki farkı ayırt eder.
Hangi mal ve hizmetlerin, nasıl ve kimler için üretileceğine nasıl karar verildiğini ifade eder.
İktisadi düşünce biçimini özümser.
Fiyat ve miktar değişmeleri ile ilgili tahminlerde arz ve talebi kullanabilcektir.
Arz ve talep eğrilerinin nasıl elde edildiğini açıklar.
Fiyatın ve üretimin nasıl belirlendiğini ve firmaların bir endüstriye girme ve ayrılma nedenlerini açıklar.
Talep ve arz esnekliğini tanımlar, hesaplar ve arz ve talep esnekliğini etkileyen faktörleri açıklar.
Esneklik kavramını tanımlar ve nasıl yorumlanacağını bilecektir.
Çeşitli piyasa türleri arasındaki farkı ayırt edebilecek ve tasvir edebilecektir.
Tam rekabet piyasasını tanımlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ekonomiye giriş, Konusu ve tanımı, Diğer bilimlerle ilgisi
2. Hafta  Ekonomik problemler, Ekonomik seçim ve üretim imkanları eğrisi, İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda Ekonomik seçim ve Üretim imkanları eğrisi
3. Hafta  Ekonomik sistemler, Nüfus problemleri, Ekonomik büyüme
4. Hafta  Fiyat teorisi ve fiyat mekanizasının işleyiş mantığı, Tanımlar, Fiyat ve piyasa çeşitleri
5. Hafta  Talebin tanımı, Talep Kanunu, Tüketici talebi ve marjinal Fayda
6. Hafta  Arzın tanımı, arzı belirleyen faktörler, Arz esnekliği ve arz-talep dengesi
7. Hafta  Piyasa dengesi, rekabet piyasaları, piyasa dengesini etkileyen faktörler ve müdahaleler
8. Hafta  Üretim Faktörleri, Tabiat, Emek, Sermaye ücretler ve verimlilik
9. Hafta  Ara Sınav, Teşebbüs, Özel-Kamu Teşebbüsleri, Kartel, Tröst, Monopol
10. Hafta  İşgücü ve işsizlik Sorunları. Uluslar arası işgücü akımları
11. Hafta  Bankalar ve bankacılık
12. Hafta  Uluslararası İktisat, Yabancı Sermaye ve çok uluslu şirketler Çok uluslu şirketler Yabancı Sermaye ve Çok uluslu şirketler
13. Hafta  Uluslararası İktisat, Yabancı Sermaye ve çok uluslu şirketler Çok uluslu şirketler Yabancı Sermaye ve Çok uluslu şirketler
14. Hafta  Borsa-Dünyada ve Türkiye'de Borsa, Elektronik ticaret.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
52
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Aysun COŞKUN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/aysunc)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aysunc@gazi.edu.tr)