GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL TASARIM LABORATUVARI/BMT-207
Dersin Adı: SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; temel sayısal devrelerde kullanılan elektronik bileşenleri tanımlayabilirler
boole cebri kuralları ve mantık kapılarını kullanarak temel bir sayısal devre tasarlayabilir ve bu devreleri fiziki olarak gerçekleştirebilirler.
kodlayıcı, kod çözücü, veri seçici ve toplayıcı gibi bileşik mantık devrelerinin tasarımını yaparak uygulayabilirler
flip-flopları kullanarak sayıcı ve kaydedici devreler tasarlayabilirler.
ardışıl mantık prensiplerini kullanarak, ardışıl bir devre tasarlayabilir ve pratik bir devre haline dönüştürebilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim ve laboratuvar uygulamaları şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve Deney ekipmanlarının tanıtımı
2. Hafta  Mantık Kapıları: Deney 1: Mantık kapılarının gerilim seviyeleri
3. Hafta  Mantık Kapıları: Deney 2: Mantık kapılarının doğruluk tablolarının elde edilmesi
4. Hafta  Boole cebri uygulamaları: Deney 3: Boole fonksiyonlarının mantık kapıları ile gerçekleştirilmesi
5. Hafta  Boole cebri uygulamaları: Deney 4: Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi
6. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 5: Kod Çözücüler Deney 6: 3X8 Kod Çözücü Deney 7:BCD’ den Desimala kod çözücü
7. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 8: BCD’ den yedi parçalı gösterge
8. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 9. Kodlayıcılar Deney 10:Desimal’ den BCD’ ye kodlayıcı Deney 11: Öncelik kodlayıcı
9. Hafta  Ara Sınav Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 12. Veri seçiciler
10. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 13: Dört giriş-bir çıkış veri seçici.
11. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 14 Toplayıcılar Deney 15 Yarım ve Tam Toplayıcı Deney 16:Paralel Toplayıcı
12. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Deney 17 Çıkarıcılar Deney 18: Yarım ve Tam Çıkarıcı Deney 19:Paralel Çıkarıcı
13. Hafta  Flip-Floplar Deney 20: NAND Kapıları ile R-S Flip-Flop Gerçekleştirilmesi
14. Hafta  Deney 21: NAND Kapılarıyla "D" Flip-Flopların Gerçekleştirilmesi Sayıcılar Deney 22: Senkron sayıcı Deney 23: Asenkron sayıcı Ardışıl devre uygulamaları Deney 24: Ardışıl devre uygulaması-1 Deney 25: Ardışıl devre uygulaması-2
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN , Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/bciylan , https://websitem.gazi.edu.tr/site/iatacak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bciylan@gazi.edu.tr , iatacak@gazi.edu.tr )