GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ-I/TÜR-101
Dersin Adı: TÜRK DİLİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  TUR 101 TÜRK Dİ
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bir cümlenin doğru, öğelerinin doğru kullanımının önemini belirleyebilmesi,
Edebiyat ile ilgili eserler, düşünce dünyasını okuyup inceleyip, uygulayabilen
Yazılı kompozisyon türlerini tanımlamak,
Yazılı kompozisyon türlerini kullanır,
Dil hatalarından haberdar olmak ve dil hatalarından kurtulmak
Akademik yazılarda kullanılan kuralları bilir ve uygular.
Türk ve dünya edebiyatı ve entelektüel tarihi ile seçilmiş metinleri temel alan öğrencilere iyi yazabilme, yazma becerilerini geliştirir.
Öğrencilere Türk dili kurallarına uygun çalışma becerisi kazandırmak,
Yazılı ve sözlü becerileri anlatabilme, düşüncelerini ve duygularını en iyi şekilde ortaya çıkarır,
Bilimsel, şüpheci, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünce ve alışkanlığını kazanma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece örgün ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Fonetik, Morfologiya, Semantik,
2. Hafta   Dünya dil grupları
3. Hafta   Cümle ve cümlenin kurucu unsurları,
4. Hafta   Cümle çeşitleri
5. Hafta   Cümle analizleri
6. Hafta   Cümle İnceleme Örnekleri
7. Hafta   Kompozisyon (Kompozisyon, Konu, Düşünce ve ana fikirler)
8. Hafta  Temalar, Hayal Gücü,
9. Hafta   Paragraf ve paragraf çeşitleri
10. Hafta   İfade Biçimleri
11. Hafta  Yaratıcı, Kurmaca Yazılar,
12. Hafta   Yazılar Düşünce ve Bilgi Transferi,
13. Hafta   Resmi (Resmi) Girişler (Kayıt, Belgeler, Raporlar, İş Mektupları, CV),
14. Hafta  Konuşma Bozuklukları (imla ve noktalama hataları), Dil hataları (imla ve noktalama hataları), Konuşma Bozuklukları,
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/yyesil)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yyesil@gazi.edu.tr)