GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI/BM-203
Dersin Adı: ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.M.Rahmi CANAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://tf-bm.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bm.tf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
• Elektrikle ilgili işlerde güvenli çalışma ve güvenlik önlemlerini bilir.
• Elektrik ve Elektronikte kullanılan ac-dc temel kavramlar büyüklükleri ile ilgili ölçüm cihazlarını kullanarak gerekli ölçümler yapar.
• Temel dc devre analiz yöntemleri ile ilgili deneyleri yapar.
• Pasif devre elemanları (Direnç, Kondansatör ve Bobinleri) ile ilgili deneyler yapar.
• Diyod,Transistör,Op-Amp.,Sayısal temel devreler ve Optik elemanları ile ilgili ölçümleri ve deneyleri yapar.
• Yarı iletkenli temel elektronik devreleri kurmak , çalıştırmak ve ölçümler yapmak. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim ve laboratuvar uygulamaları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektrikle ilgili işlerde güvenli çalışma ve güvenlik önlemleri
2. Hafta  Elektrik ve Elektronikte kullanılan temel büyüklerle ilgili ölçmeler
3. Hafta  Temel dc devre analiz yöntemleri ile ilgili deneyler
4. Hafta  Temel dc devre analiz yöntemleri ile ilgili deneyler
5. Hafta  Direnç bağlantıları ve deneyleri
6. Hafta  Kondansatör-Bobinlerin ac-dc çalışması ile ilgili deneyler
7. Hafta  Diyotların polandırılması ile ilgili deneyler
8. Hafta  Diyotlu devreler ile ilgili deneyler
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Transistörlerin polarmalandırılması ile ilgili deneyler
11. Hafta  Transistörlü yükselteçlerle ilgili deneyler.
12. Hafta  Temel sayısal elektronik elemanlar ile ilgili deneyler
13. Hafta  Güç kaynakları,Optik izolasyon devreleri ile ilgili deneyler
14. Hafta  Op-amp.lı devrelerle ilgili deneyler
15. Hafta  ADC’ ler ve DAC’ lar ile ilgili deneyler
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • “ELEKTRONİK-Yeni Başlayanlar için Temel Başvuru kitabı”, (Owen Bishop) Çeviri , Bilim teknik Yayınevi-İstanbul, 2009 • Prof.Dr.Güngör Bal “DC Devre Analizi”,2003-Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Laboratuvar uygulaması yapılmaktadır.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
1
7
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
4
1
4
 Rapor hazırlama
5
1
5
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
38
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X