GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL TASARIM LABORATUVARI-I/BM-207
Dersin Adı: SAYISAL TASARIM LABORATUVARI-I
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://tf-bm.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bm.tf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Temel sayısal devrelerde kullanılan elektronik bileşenleri tanımlayabilirler
2. Boole cebri kuralları ve mantık kapılarını kullanarak temel bir sayısal devre tasarlayabilir ve bu devreleri fiziki olarak gerçekleştirebilirler.
3. Kodlayıcı, kod çözücü, veri seçici ve toplayıcı gibi bileşik mantık devrelerinin tasarımını yaparak uygulayabilirler
4. Flip-flopları kullanarak sayıcı ve kaydedici devreler tasarlayabilirler.
5. Ardışıl mantık prensiplerini kullanarak, ardışıl bir devre tasarlayabilir ve pratik bir devre haline dönüştürebilirler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim ve laboratuvar uygulamaları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  BM-209 almış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve Deney ekipmanlarının tanıtımı
2. Hafta  Mantık Kapıları Deney 1: Mantık kapılarının gerilim seviyeleri
3. Hafta  Mantık Kapıları Deney 2: Mantık kapılarının doğruluk tablolarının elde edilmesi
4. Hafta  Boole cebri uygulamaları Deney 3: Boole fonksiyonlarının mantık kapıları ile gerçekleştirilmesi Deney 4: Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi
5. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Kod Çözücüler Deney 5: 3X8 Kod Çözücü Deney 6:BCD’ den Desimala kod çözücü Deney 7: BCD’ den yedi parçalı gös
6. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Kodlayıcılar Deney 8:Desimal’ den BCD’ ye kodlayıcı Deney 9: Öncelik kodlayıcı
7. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Veri seçiciler(Çoklayıcılar), Veri dağıtıcılar(Azlayıcılar) Deney 10: Dört giriş-bir çıkış veri seçici Deney 11
8. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Toplayıcılar Deney 12: Yarım ve Tam Toplayıcı Deney 13:Paralel Toplayıcı
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Bileşik Mantık Devreleri Uygulaması: Çıkarıcılar Deney 14: Yarım ve Tam Çıkarıcı Deney 15:Paralel Çıkarıcı
11. Hafta  Flip-Floplar Deney 16: NAND Kapıları ile R-S Flip-Flop Gerçekleştirilmesi Deney 17: NAND Kapılarıyla "D" Flip-Flop Gerçekleştirilmesi Deney 18: J
12. Hafta  Sayıcılar Deney 19: Senkron sayıcı Deney 20: Asenkron sayıcı
13. Hafta  Kaydediciler Deney 21: Seri Giriş-Paralel Çıkış Kaydedici Deney 22: Paralel Giriş-Seri Çıkış Kaydedici
14. Hafta  Ardışıl devre uygulamaları Deney 23: Ardışıl devre uygulaması-1 Deney 24: Ardışıl devre uygulaması-2
15. Hafta  Dönem sonu değerlendirmesi
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Deney Klavuzu Digital Design: Principles and Practices, 4th Edition, Pearson Prentice-Hall, 2006.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Laboratuvar uygulaması yapılmaktadır.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
1
10
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
9
2
18
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
60
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X