GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKILLI ŞEBEKELER/EE-386
Dersin Adı: AKILLI ŞEBEKELER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akıllı şebeke kavramını ve çerçevesini tanımlayarak, geleneksel şebeke ile akıllı şebeke arasındaki farkları ortaya koyabilme
Akıllı şebekelerde kullanılan haberleşme sistemlerini ve cihazlarını tanıyabilme
İletim ve dağıtım şebekelerinde enerji yönetim yazılım ve donanımlarını tanıyabilme ve kullanabilme
Arz-talep dengesi, frekans kararlılığı gibi temel kontrol işlemlerini gerçekleştirebilme
Akıllı şebekelerde yük akış analizini yapabilme
Arz-talep dengesi, frekans kararlılığı gibi temel kontrol işlemlerini bilme
Akıllı şebeke sistemlerinde siber güvenlik unsurları ve tehditlerini tanımlayarak önlem ve bertaraf eylemlerine hâkim olma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Elektrik Güç Şebekelerine Giriş, Temel Kavramlar
2. Hafta  Güç Sistem Elemanlarının Modellenmesi, Elektrik Eşdeğer Devrelerinin Çıkarılması
3. Hafta  Akıllı Şebekelerin Altyapısı, Geleneksel Şebekeler ile Karşılaştırma, Geleneksel SCADA Sistemleri ve Akıllı Şebeke Uyumluluğu
4. Hafta  Üretim Merkezleri ve Trafo Merkezlerinde Kullanılan Koruma, Görüntüleme ve Kontrol Cihazları
5. Hafta  İletim Sistemleri ve Dağıtım Sistemlerinde Kullanılan Koruma, Görüntüleme ve Kontrol Cihazları
6. Hafta  Akıllı Şebekelerde Haberleşme Sistemleri, Standartları
7. Hafta  Kablosuz Haberleşme Teknolojileri: Zigbee, Zwave, Wi-Fi, WiMax, RF
8. Hafta  Ara Sınav, Kablolu Haberleşme Teknolojileri: PLC, Özel Hat vb.
9. Hafta  Akıllı Şebekelerde Veri İşleme ve Analizi, İzleme ve Kontrol Yazılımları
10. Hafta  Akıllı Şebekelerde Temel Kontroller, Manevralar: Gerilim ve Yük Frekansı Kontrolü
11. Hafta  Akıllı Şebekelerde Temel Kontroller, Manevralar: Otomatik Üretim Kontrolü
12. Hafta  Akıllı Şebekelerde Yük Akış Analizi, Temel Formüller, Newton- Raphson Yöntemi ile Analiz
13. Hafta  Akıllı Arıza-Kısa Devre Tespit ve Analizleri
14. Hafta  Akıllı Şebeke Haberleşme Altyapısına Yönelik Siber Tehditler, Alınması Gereken Tedbirler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Erdal IRMAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/erdal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erdal@gazi.edu.tr)