GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ İLETİMİ/EE 354
Dersin Adı: ENERJİ İLETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR, Doç. Dr. Erdal IRMAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~bayindir, www.gazi.edu.tr/~erdal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bayindir@gazi.edu.tr, erdal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Enerji iletim hatlarının özellikleri ve donanımı hakkında bilgi-beceri sahibi olma
Enerji iletim hatlarını uzunluklarına bağlı olarak modelleyebilme yeteneğini kazandırma
Enerji iletim hatlarındaki şebeke kayıplarını hesaplayabilme yeteneğini kazandırma
Meteorolojik parametrelerin iletim hatları üzerindeki etkilerini hesaplama yeteneğini kazandırma
İletim hatları üzerindeki gerilme ve sehim hesaplarını yapma yeteneğini kazandırma
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Enerji iletimi ile ilgili genel kavramlar, enerji iletim hatları ile ilgili disiplinlerin tanıtımı
2. Hafta  Enerji iletim hatlarının genel parametreleri, Enerji iletim hatlarında kullanılan iletkenler, Enerji iletim hatlarında akım taşıma kapasitesinin hes
3. Hafta   İletim Hattı Modelleri: Kısa ve Orta İletim Hatları
4. Hafta  İletim Hattı Modelleri: Uzun İletim Hatları
5. Hafta  İletim Hattı Modelleri: Örnek çözümleri
6. Hafta  İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri İle Gösterilmesi
7. Hafta  A,B,C ve D Sabitlerinin Hesaplanması
8. Hafta   Ara sınav
9. Hafta  Enerji İletim Hatlarının Reaktif Güç Kompanzasyonu
10. Hafta  Enerji iletim hatlarına etki eden ek yükler
11. Hafta  Enerji iletim hatlarında gerilme ve sehim hesapları
12. Hafta  Enerji iletim hatlarında gerilme ve sehim hesapları
13. Hafta  Değişik iklim ve ortam koşullarında gerilme ve sehim hesapları
14. Hafta  Enerji iletim hatlarında arızalar, güvenilirlik ve kontrollük işlemleri işlemleri
15. Hafta  Geleneksel İletim sistemlerinin akıllı şebekelere uyarlanması
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Enerji İletimi (Elektrik Hesaplar), Hüseyin ÇAKIR, 1989 Demirkut B., “Elektrikle Enerji Taşınması”, IDMMA, 1971. Stevenson W.D., “Elements of PowerSystem Analysis”,McGrawHill 1982. Bergen A. R., “PowerSystem Analysis”, Prentice Hall,1986. Gönen T., “Modern PowerSystems Analysis”, John-Wiley, 1988.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanı
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X