GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKRODALGA TEKNİKLERİ/EE 366
Dersin Adı: MİKRODALGA TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Erol KURT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ekurt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ekurt@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Maxwell denklemlerinin mikrodalga uygulamalarıyla ilgili bilgi alınır.
TEM, TE ve TM dalgaların genel çözümleri ve enine elektromanyetik dalgaları öğrenir.
Mikrodalgaların yapısını ve türlerini öğrenir.
Dalga kılavuzlarını öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Elektromanyetik Alan Teorisi, Elektromanyetik Dalga Teorisi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektromanyetik teoriye giriş, Maxwell denklemleri, sınır koşulları, Helmholtz (dalga) denklemi.
2. Hafta  Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar, kayıplı ortamda düzlem dalgalar, etki derinliği, grup hızı, faz hızı.
3. Hafta  İletim hattının alan analizi; genel iletim-hattı denklemi, iletim hattı parametreleri
4. Hafta  Sonsuz iletim hattında dalga karakteristiği. Sonlu-iletim hattında dalga karakteristiği.
5. Hafta  Sonlandırılmış kayıpsız iletim-hattı, Kayıplı iletim-hatları. İletim hattında yansıma.
6. Hafta  Ara sınav
7. Hafta  Yansıma katsayısı ve duran dalga oranı, iletim-hattı gücü, the Smith abağı, Smith abağında admitans.
8. Hafta  Tek saplama, çift saplama, paralel ve seri saplamalar için analitik çözümler
9. Hafta  Smith abağı ile tek saplama, çift saplama, paralel ve seri saplamalar için uygulamalar.
10. Hafta  TEM, TE ve TM dalgaların genel çözümleri; enine elektromanyetik dalgalar, enine manyetik dalgalar, enine elektrik dalgalar.
11. Hafta  Dikdörtgen kesitli dalga klavuzları; dikdörtgen kesitli dalga klavuzlarında TM dalgalar, dikdörtgen kesitli dalga klavuzlarında TE dalgalar.
12. Hafta  Dairesel kesitli dalga kılavuzu; dairesel kesitli dalga klavuzlarında TM dalgalar, dairesel kesitli dalga klavuzlarında TE dalgalar.
13. Hafta  Rezonatörlerin uyarımı, dikdörtgen kesitli rezenatörler, rezenatörlerde kalite faktörü.
14. Hafta  Mikrodalgaların çeşitli uygulamaları
15. Hafta  Mikrodalgaların çeşitli uygulamaları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Foundations for Microwave Engineering, R. E. Collin,, McGraw-Hill. 2. Microwave Engineering, David M. Pozar, Addision-Wesley Publishing Company. 3. Microwave Engineering- Passive Circuits, P. A. Rizzi, Prentice-Hill. 4. David, Keun Cheng, Fundamentals of Engineering Elektromagnetics, Addison-Wesley Publishing Company
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
1
15
 Okuma Faaliyetleri
1
3
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
6
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
6
18
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
87
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X