GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SENSÖRLER VE ALGILAYICILAR/EE 344
Dersin Adı: SENSÖRLER VE ALGILAYICILAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Cemal YILMAZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cemal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cemal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersi başarılı bir şekilde alan öğrenciler endüstriyel dönüştürücü ve sensörler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders örgün eğitim kapsamında yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Enerjinin tanımı, enerji dönüşümü
2. Hafta  Temel altı enerji dönüşümü
3. Hafta  Dönüştürücülerin genel kavram ve özellikleri
4. Hafta  Dönüştürücü ve algılayıcıların endüstriyel gelişimi
5. Hafta  Dönüştürücü ve algılayıcıların endüstriyel gelişimi
6. Hafta  Sıcaklık ölçülmesi, nem ölçümü, ve dönüştürücü uygulamaları
7. Hafta  Gerilme ölçümü, ivme ölçümü, ve dönüştürücü uygulamaları
8. Hafta  Doğrusal ve açısal yer değiştirme ölçümü, ve dönüştürücü uygulamaları. Arasınav.
9. Hafta  Akışkanların basınç ve hızlarının ve seviye ölçümü, ve dönüştürücü uygulamaları
10. Hafta  Motor devrinin ve pozisyonunun ölçümü,
11. Hafta  Foto transdüserler ve uygulamaları.
12. Hafta  Yakınlık algılayıcıları ve uygulamaları.
13. Hafta  Güvenlik amaçlı sensörler ve uygulamaları.
14. Hafta  Robotik sensörler ve uygulamaları.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. Algılayıcılar Dönüştürücüler, Osman Gürdal, Nobel Yayın Dağıtım, 2000. 2. Measurement Systems: Application and Design, Doebelin, E.O., McGraw-Hill 3. Sensors and Transducers, Ian Sinclair, Newnes, 2001. 4. Sensors And Transducers, Patranabis D. Write, Prentice-hall, 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X