GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ/EE- 454
Dersin Adı: YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini bilir.
Bir rüzgar enerjisi sisteminin temel bileşenlerini bilir.
Rüzgar türbinlerinde kullanılan generatör tiplerini bilir.
Fotovoltaik modül tiplerini, özelliklerini ve fotovoltaik sistemlerde kullanılan teknolojileri bilir.
Mini-hidroenerji teknolojilerini ve ülkemizin potansiyelini bilir.
Fuelcell, deniz kökenli enerjiler, atıklardan enerji üretimi ve bioenerji teknolojilerini bilir.
Enerji tasarrufu ve imkânlarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yenilenebilir enerji kaynaklarına giriş
2. Hafta  Rüzgâr enerjisi, teknolojisi ve uygulamaları,
3. Hafta  Rüzgâr enerji potansiyeli, Türkiye’de rüzgar enerji haritası,
4. Hafta  Rüzgâr türbinleri, tipleri ve teknolojileri,
5. Hafta  Güneş enerjisi, teknolojileri ve uygulamaları
6. Hafta  Türkiye de güneş enerji potansiyeli,
7. Hafta  Solar paneller, türleri, teknolojileri ve uygulama alanları,
8. Hafta  Güneş takip sistemleri ve Maksimum güç takibi işlemleri, MPPT için kullanılan algoritmalar, Ara sınav
9. Hafta  Solar santral hesabı ve hesaplamaya etki eden faktörler.
10. Hafta  Hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri, Jeotermal enerji, jeotermal enerjinin Türkiye’deki potansiyeli,
11. Hafta  Biyoenerji, biyokütle potansiyeli, Mini hidro enerji ve potansiyeli
12. Hafta  Deniz kökenli enerjiler, Atıklardan enerji üretimi
13. Hafta  Yenilenebilir enerji güç santralleri, Enerji tasarrufu ve imkânları,
14. Hafta  Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji yönetiminde alternatif uygulamalar.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ , Prof. Dr. İbrahim SEFA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetd/ http://w3.gazi.edu.tr/~isefa/ , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (isefa@gazi.edu.tr , mehmetd@gazi.edu.tr)