GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIP ELEKTRONİĞİ/EE-409
Dersin Adı: TIP ELEKTRONİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler insan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan elektrot ve dönüştürücülerin özelliklerini ve çalışma prensiplerini bilir.
Bu dersi alan öğrenciler çeşitli biyoelektrik işaretleri işleyen düzenlerin tasarımı öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler elektronik devrelerin Elektrokardiyografi ve diğer tıbbi cihazların tasarımında nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tıp elektroniğinin temel konusu: giriş, ölçmenin temel ilkeleri
2. Hafta  Elektrotlar, algılayıcılar ve dönüştürücüler, özellikleri ve çalışma prensipleri.
3. Hafta  Dönüştürücüler ve diğer algılayıcılar, yükselteçlere bağlanmaları.
4. Hafta  Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi - biyoelektrik yükselteçler: Tıp Elektroniğinde işlem yükselteçleri kullanılarak gerçekleştirilen yükselteçler.
5. Hafta  Sinyal şekillendirici devreler. İntegral alıcılar, log-antilog yükselteçler, yalıtım yükselteçleri.
6. Hafta  Aktif filtreler ve yükselteçlerde gürültü azaltma yöntemleri.
7. Hafta  Mikroişlemci destekli biyomedikal düzenlerin tasarımındaki genel ilkeler
8. Hafta  Ara Sınav, Elektrokardiyografi düzenleri
9. Hafta  Elektrokardiyograflar, Aritmi dedektörü, QRS dedektörü, Kalp vuru hızı ölçüm düzenleri. Elektrokardiyogram ölçüm düzeni
10. Hafta  Fizyolojik basınç ve diğer kardiyovasküler ölçmeler ve cihazlar
11. Hafta  İnsan solunum sistemi ve ölçmeleri
12. Hafta  ENG ölçümleri.
13. Hafta  Yoğun bakım üniteleri
14. Hafta  Klinik laboratuvar cihazları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
4
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İnan GÜLER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/iguler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (iguler@gazi.edu.tr)