GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIP ELEKTRONİĞİ/EE-409
Dersin Adı: TIP ELEKTRONİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bmustafa
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bmustafa@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler insan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini
Bu dersi alan öğrenciler canlı sistemlerle ilgili çeşitli parametrelerin algılanmasını bilir.
Bu dersi alan öğrenciler biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan elektrod ve dönüştürücülerin özelliklerini ve çalışma prensiplerini bilir.
Bu dersi alan öğrenciler bir çok tıp cihazlarında kullanılan algılayıcıların temel ilkelerini ve işleyişlerini çözümler.
Bu dersi alan öğrenciler tıbbi cihazların temel düşüncesini açıklar.
Bu dersi alan öğrenciler Tıp Elektroniğinde kullanılan kuvvetlendiricileri öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler filtre ve aktif filtre tasarımını öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler çeşitli biyoelektrik işaretleri işleyen düzenlerin tasarımı öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler mikroişlemci destekli biyomedikal düzenlerin tasarımındaki genel ilkeleri öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler yoğun bakım üniteleri ve ekipmanlarını, tıbbi laboratuvar cihazlarını, Elektrocerrahi üreteçleri öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ölçmenin temel teorileri
2. Hafta  Elektrodlar, algılayıcılar ve dönüştürücüler, özellikleri ve çalışma prensipleri.
3. Hafta  Dönüştürücüler ve diğer algılayıcılar, yükseltece bağlanmaları.
4. Hafta  Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi-Biyoelektrik yükselteçler: Tıp Elektroniğinde Op-Amp kullanılarak gerçekleştirilen kuvvetlendiriciler.
5. Hafta  Sinyal şekillendirici devreler. İntegral alıcılar,Log-Antilog yükselteçler, izolasyon yükselteçleri.
6. Hafta  Op-Amp kullanılarak gerçekleştirilen aktif filtreler ve kuvvetlendiricilerde gürültü azaltma yöntemleri.
7. Hafta  Mikroişlemci destekli biyomedikal düzenlerin tasarımındaki genel ilkeler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Elektrokardiyograflar, Aritmi dedektörü, QRS dedektörü, Kalp vuru hızı ölçüm düzenleri. Elektrokardiyogram ölçüm düzeni ve ölçümde kullanılan diğer d
10. Hafta  Fizyolojik basınç ve diğer kardiyovasküler ölçmeler ve cihazlar
11. Hafta  İnsan solunum sistemi ve ölçmeleri
12. Hafta  Elktronörograflar ve sinir sistemi tepki süresi ölçüm düzeni.
13. Hafta  Yoğun bakım üniteleri ve ekipmanları
14. Hafta  Tıbbi laboratuar cihazları, Elektrocerrahi üreteçleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Carr, J.C., Brown J.M., “Introduction to Biomedical Equipment Technology” , Third Edition, Prentice Hall. 2. E. Yazgan, M.Korürek, “Tıp Elektroniği”, ITU yayınları, Elektrik-Elektronik Fakültesi, yayın no:1574, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X