GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİN TEMELLERİ/EE339
Dersin Adı: BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİN TEMELLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bmustafa
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bmustafa@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler İnsan vücudunun genel yapısını bilir.
Bu dersi alan öğrenciler insan enstrümantasyon sistemini öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler medikal düzenlerin gelişimini öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler tıp elektroniği ile ilgili temel tanım ve kavramları öğrenirler.
Bu dersi alan öğrenciler ölçülebilir biyolojik sinyallerin oluşumunu öğrenirler.
Canlı sistemlerle ilgili çeşitli parametrelerin algılanmasını bilir.
Bu dersi alan öğrenciler EKG, EMG, EEG ve diğerlerinin temel fizyolojisini ve temel ölçüm prensibini öğrenirler.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tıp Elektroniğine giriş, yeri ve önemi, Tıp Elektroniğinde temel tanım ve kavramlar
2. Hafta  İnsan enstrümantasyon sistemi, Ölçüm için yapılan örnekleme sistemleri, ölçüm cihazlarının karakteristikleri.
3. Hafta  Dönüştürücüler ve özellikleri.
4. Hafta  İnsan Fizyolojik ve biyolojik işaretleri ve oluşumu
5. Hafta  Sinir hücrelerinin yapısı ve biyopotansiyel, Elektronörogram işaretleri
6. Hafta  Kas hücreleri, Elektromiyogram işaretleri ve EMG ölçüm prensipleri.
7. Hafta  Kalp ve Dolaşım Sistemi,
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Kalp ve Dolaşım Sistemi ve derivasyonlar.
10. Hafta  Elektroensefalogram işaretleri ve ölçümleri EEG cihazının çalışma prensibi
11. Hafta  Uyarılmış potansiyel ölçümleri, Elektroretinogram ve Elektrookulogram işaret ölçümleri
12. Hafta  Kan basıncı ve ölçülmesi
13. Hafta  Kan akış ve hacmi
14. Hafta  Kan akış ve hacmi. Elektriksel güvenlik.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. E. Yazgan, M.Korürek, “Tıp Elektroniği”, ITU yayınları, Elektrik-Elektronik Fakültesi, yayın no:1574, İstanbul 2. Biomedical Instruments. Walter Welkowitz, Sid Deutch, Metin Akay, 1992, Academic Press Inc. 3. Medical Instrumentation, Application and Design, Webster, 3rd Ed., Wiley Bioinstrumentation.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X