GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FOTOĞRAFÇILIK/FOT-401
Dersin Adı: FOTOĞRAFÇILIK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Günümüzdeki fotoğraf üretim aracının nasıl çalıştığını ve nasıl kayıt yaptığını kavrayabilecektir.
Objektif türlerini listeler ve farklı gereksinimler için ne tür objektif kullanılacağını ifade eder.
Formatlarına ve bakaç sistemlerine göre sınıflandırılmış fotoğraf makinelerini tanır.
Fotografik açıdan ışığın niteliklerini betimler.
Alternatif doğru pozlamaları net alan derinliği ve hareketin kaydedilmesi açısından açıklayabilecektir.
Net alan derinliğini etkileyen faktörleri tanımlar.
Genel görüntü düzenleme kurallarını örnek fotoğraflar üzerinden tanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze ve uygulamalı eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Fotoğrafın tarihsel gelişimi
2. Hafta  Makine ve film çeşitleri. Fotograf makinelerinin parçalarının tanıtımı
3. Hafta   Temel ışık ayarı. Diyafram ve enstantene ayarlarının yapılışı
4. Hafta  Net alan derinliği ve hız değişkenlerine hakimiyet kazanma. Alan derinliğini değiştiren parametreler. Çekim denemesi
5. Hafta  Kalvin ölçütleri ve renk sıcaklığının hesaplanması. Beyaz ayarı yapılması. Sayısal fotoğraf makinelerinde WB ayarı.
6. Hafta  IŞIK VE FORM 1
7. Hafta  Işık ve form ilişkisi,formun vurgulanması,aydınlatma açısı,difüz ve kontras alt başlıkları incelenir.
8. Hafta  Vize sınavı-Işık ve form ilişkisi,formun vurgulanması,aydınlatma açısı,difüz ve kontras alt başlıkları incelenir.
9. Hafta  Stüdyo aydınlatma elemanları ve yapay ışık kontrolü Filtreler ve fotoğraf üzerine analog yöntemlerle çekim efektleri yapma.
10. Hafta  Fotoğrafa özgü üretim sürecinde süreç ve bakış noktası seçimi. kadrajlama,zamanlama,ön ve arka görsel öğeler doku,leke,hacim ayarlama
11. Hafta  gün ışığında ve yapay ışıkta kullanılan farklı ekipmanların ortaya çıkarttığı ışık değişimleri izlenir.
12. Hafta  Portre objektifleri çekim açılarındaki farklılıklar incelenir.
13. Hafta  Çekim denemesi
14. Hafta  Çekim denemesi- Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
1
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
54
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Güzel sanatlar fakültesi öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()