GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK İŞARET DİLİ/TİD-401
Dersin Adı: TÜRK İŞARET DİLİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İşaret Dili alfabesini kullanır
Türk İşaret Dili alfabesini kullanarak kendileri hakkında bilgi verir
Günlük hayatta pek çok konuda Türk İşaret Dili'ni kullanarak fikirlerini anlatır
Günlük hayatta pek çok konuda Türk İşaret Dili'ni kullanarak iletişim kurar
İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinler arası çalışmalarda uygular. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türkiyede ve dünyada işaret dili, İşaret dili parmak alfabesi
2. Hafta  İşaret dili ile aile bireyleri, akrabalar ve vücudumuzun tanımı
3. Hafta  İşaret dili il sağlık, fiiller
4. Hafta  Sıfatlar, zıt anlamlı kelimeler
5. Hafta  Sayılar, matematik işaretleri ve ölçüler
6. Hafta  Duygular, zaman ve dilimleri
7. Hafta  Taşıtlar ve trafik, renkler,spor ve spor kulüpleri
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Giyecek ve takılar, yiyecek ve içecekler
10. Hafta  Ev ve ev eşyaları, meslekler, el takımları ve makineler
11. Hafta  Bitkiler ve hayvanlar,müzik ve müzik aletleri
12. Hafta  Okul ve eğitim, ısıtma araçları ve yakacaklar
13. Hafta  Yönler, hava ve coğrafi terimler, deyimler
14. Hafta  Final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Türk işaret Dili sözlüğü,MEB Kaynaklar Kaynak Dili Türk işaret Dili sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret dili
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
57
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X