GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ LAB./EE335
Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ LAB.
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler elektrik kumanda devre elemanlarını bilir
Bu dersi alan öğrenciler 1 ve 3 fazlı asenkron motoru çalıştırır.
Bu dersi alan öğrenciler basit kumanda uygulamalarını geleneksel yöntemle veya PLC kullanarak yapar.
Bu dersi alan öğrenciler zamanlayıcı, sayıcı ve kıyaslayıcı kullanarak daha karmaşık kumanda uygulamalarını yapar.
Servo motorların hız ve konumunu kontrol eder

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uygulamalı eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kumanda devre elemanları, buton, kontaktörler, termik elemanlar, anahtarlar, röleler, termostatların sembollerinin projede çizimi
2. Hafta  Aşırı akım rölesi, düşük gerilim rölesi, koruma devre elemanları, yarıiletkenli kumanda devre elemanları, sınır anahtarlarının uygulaması
3. Hafta  Motor kumanda devreleri; başlatma, durdurma, frenleme, yön değiştirme, yol verme, hız kontrol devrelerinin kumanda ve güç devresi elektrik bağlantılar
4. Hafta  1 fazlı ve 3 fazlı asenkron motor çalıştırma
5. Hafta  Programlanabilir Mantık Denetleyiciler (PLC) ve ek modüllerin donanım tanımlanması ve çalıştırılması
6. Hafta  PLC de programlama mantıkları, iç ve dış rölelerin aktif edilmesi
7. Hafta  Zaman röleleri
8. Hafta  Sayıcılar, vize sınavı
9. Hafta  Hafıza adreslerinde taşıma, kopyalama ve kaydırma komutlarının yazılımda kullanımı
10. Hafta  Akım, gerilim ve frekans tabanlı sensör bağlantıları, analaog ve dijital ek modüllerin uygulaması
11. Hafta  Yüksek hızlı sayıcılar, artımlı ve mutlak enkoder uygulamaları
12. Hafta  Frekans konverter ile asenkron motor hız kontrolü
13. Hafta  Servo sürücüler ve servo motor hız ve pozisyon kontrolü
14. Hafta  Dokunmatik panel uygulamaları ve Endüstriyel haberleşme protokolleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
2
1
2
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Mahir DURSUN , Doç.Dr. Ali SAYGIN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mdursun http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/asaygin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mdursun@gazi.edu.tr , asaygin@gazi.edu.tr)