GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HABERLEŞME SİSTEMLERİ LAB./EE323
Dersin Adı: HABERLEŞME SİSTEMLERİ LAB.
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
    Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenci temel haberleşme elemanlarını ve simülasyonlarını bilir.
Bu dersi alan öğrenci temel ölçü aletlerini kullanır.
Bu dersi alan öğrenci aktif filtre tasarlar.
Bu dersi alan öğrenci osilatör tasarlar.
Bu dersi alan öğrenci genlik modülatörü kurar.
Bu dersi alan öğrenci genlik demodülatörü kurar.
Bu dersi alan öğrenci frekans modülatörü kurar.
Bu dersi alan öğrenci frekans demodülatörü kurar.
Bu dersi alan öğrenci faz kilitlemeli çevrim devrelerini kurar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Deneysel uygulamalar.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Laboratuvar kuralları ile temel haberleşme elemanlarının tanıtılması.
2. Hafta  Temel ölçü aletlerinin tanıtılması.
3. Hafta  Aktif Filtre uygulamaları.
4. Hafta  Aktif Filtre uygulamaları.
5. Hafta  RC Osilatör uygulamaları.
6. Hafta  Frekans sentezleyici
7. Hafta  Genlik modülatörü
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant modülasyonu
10. Hafta  Tek yan band modülasyonu
11. Hafta  Genlik demodülatörleri
12. Hafta  Frekans modülatörü
13. Hafta  Frekans demodülatörü
14. Hafta  Faz kilitlemeli çevrim devreleri
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
1
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
37
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof.Dr.Nihal Fatma Güler  Prof.Dr.Murat Yücel)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (  http://websitem.gazi.edu.tr/site/muyucel   http://websitem.gazi.edu.tr/site/fnguler )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (muyucel@gazi.edu.tr fnguler@gazi.edu.tr)