GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ DAĞITIMI/EE-462
Dersin Adı: ENERJİ DAĞITIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Enerji Dağıtımı konusunda mesleki bilgi ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
Dağıtım şebekelerinin güvenli ve ekonomik işletilmesi için gerekli bilgiye sahip olma
Dağıtım şebeke koruması becerisine ve bilgisine sahip olma
Dağıtım şebekelerinde iletken kesiti, gerilim düşümü, kısa devre hesaplarını yapabilme, uygun kesici seçimini yapabilme
Güç faktörü düzeltme bilgisine sahip olma,
Dağıtım şebekesine bağlanan güneş enerji sistemlerinin bağlantı hesaplarını yapabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bilinmesi Gereken Temel Tanımlar (Terminoloji), Standartlar ve Yönetmelikler, Dağıtım Sistemindeki Trafo Sayısı ve Gerilimleri ile Hat Uzunlukları
2. Hafta  Standart Gerilimler, İletkenler, Elektriksel Hat Sabitleri, Elektrikte Güç, DA Hatlarında Gerilim Düşümü Hesapları
3. Hafta  Bir Fazlı AA Hatlarda Gerilim Düşümü, Güç Kaybı, Örnek Problem Çözümleri
4. Hafta  Üç Fazlı AA Hatlarda Gerilim Düşümü, Güç Kaybı, Örnek Problem Çözümleri
5. Hafta  Endüktif ve Kapasitif Yüklü OG Hatlarda Gerilim Düşümü, Örnek Problem Çözümleri
6. Hafta  DA Şebeke Kesit Hesapları, Bir Fazlı AA Şebeke Kesit Hesapları
7. Hafta  Üç Fazlı AA Şebeke Kesit Hesapları, Orta Gerilim Şebeke Kesit Hesapları
8. Hafta  Ara Sınav, Açık (Dallı Şebeke) ve Kapalı (Ağ Şebeke) Şebekelerde Gerilim Düşümü ve Kesit Hesapları
9. Hafta  Eşit Gerilimli İki Noktadan Beslenen Hatlar, Farklı Gerilimli İki Noktadan Beslenen Hatlar, Ring Hatlar, Örnek Problem Çözümleri
10. Hafta  Kısa Devre Hesapları, Kısa Devre Sebepleri, Etkileri, Kısa Devre Türleri
11. Hafta  Başlangıç Kısa Devre Akımının Hesabı, Darbe Kısa Devre Akımının Hesabı, Simetrik Açma Akımının Hesabı, Uygun Kesici Tayini
12. Hafta  Orta Gerilim Şebekelerinde Kompanzasyon, Tüketici Yük Kompanzasyon Hesapları, OG Hatlarda Faz Kompanzasyonu Hesapları
13. Hafta  Hat Optimizasyonu
14. Hafta  OG ve AG Şebekeye Bağlanan Güneş Enerji Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Bağlantı Hesapları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Erdal IRMAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/erdal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erdal@gazi.edu.tr)