GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ/EE 215
Dersin Adı: ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Gradiyent, diverjans, curl ve çizgi, yüzey ve hacim integralleri, Gauss ve Stokes teoremleri öğrenilir.
Yük dağılımları arasındaki elektriksel kuvvetleri hesaplar.
Dikdörtgen, silindirik ve küresel yüklü geometrileri analiz eder
Sınırdeğer problemlerini çözebilir.
Poisson ve Laplace eşitliklerini öğrenir.
Elektriksel potansiyeli bilir.
Manyetik kuvvet, manyetik Gauss yasası ve uygulamalarını öğrenir.
Manyetik alan şiddetini öğrenir.
Malzemelerin manyetik sınıflandırılması ve ferromanyetizma, Histerizis davranışı, Manyetik alanda sınır şartları ve Manyetik Dipol momenti öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze, Soru&Cevap
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Elektromanyetik alan teorisine giris, alan kavramı, vektörel analiz, skaler ve vektör alanları
2. Hafta  Dikdörtgen, silindirik ve küresel koordinat sistemleri, Uzunluk, yüzey ve hacim diferansiyel elemanları
3. Hafta  Çizgisel, yüzey ve hacim integralleri, Gradiyent, diverjans, rotasyonel işlemleri
4. Hafta  Diverjans ve Stokes teoremleri, Laplace operatörü, Green teoremi, alanların sınıflandırılması
5. Hafta  Statik elektrik alanları, Coulomb yasası, elektrik alan şiddeti, yük dağılımları
6. Hafta  Elektrik akısı, akı yoğunlugu, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, Elektriksel dipol
7. Hafta  Elektrik alandaki iletkenler, sınır şartları, Elektrik alandaki dielektrikler, elektrik alanında depolanan enerji
8. Hafta  Ara Sınav, Sınır değer problemleri
9. Hafta   Kapasitörler ve sığa, Poisson ve Laplace eşitlikleri
10. Hafta  Görüntü yük metodu, Kararlı elektrik akımları, akım yogunluğu, iletim ve taşınım akımları
11. Hafta  Direnç kavramı, süreklilik eşitliği, Joule kanunu, Statik manyetik alanlara giriş, Biot-Savart yasası ve uygulamaları
12. Hafta  Ampère yasası ve uygulamaları, Manyetik kuvvet, Manyetik tork ve uygulamaları
13. Hafta  Manyetik Gauss yasası ve uygulamaları, Manyetik Vektör Potansiyeli ve uygulamaları, Manyetik alan şiddeti, Malzemelerin manyetik sınıflandırılması ve
14. Hafta  Histerizis davranışı, Manyetik alanda sınırşartları, Manyetik Dipol moment, Manyetik devrelere giriş, Manyetik devrelerin uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
4
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Erol Kurt)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ekurt)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ekurt@gazi.edu.tr)