GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRİK MAKİNALARI-II/EE314
Dersin Adı: ELEKTRİK MAKİNALARI-II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Üç-fazlı dağıtılmış sarım prensiplerini ve AA makinalarda manyetik alan tiplerini bilir
Üç-fazlı asenkron ve senkron makinalar hakkında temel kavramları bilir
Derste öğrendiği teknikleri, kararlı durum eşdeğer devre modelleri ve fazör diyagramlarına göre üç-fazlı AA makinaların performans analizinde kullana
Üç-fazlı AA makinalarda kullanılan hız kontrol tekniklerini anlar
Bir- fazlı AA motorların çalışma prensiplerini kavrar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  AA makinalarına giriş
2. Hafta  Üç-fazlı dağıtılmış sargıların sarım prensipleri, döner manyetik alanlar, sarım katsayıları, endüklenen emk'ler
3. Hafta  Üç-fazlı asenkron makinaların çalışma prensipleri, kararlı durum eşdeğer devre modeli
4. Hafta  Üç-fazlı asenkron motorların moment-hız karakteristikleri
5. Hafta  Üç fazlı asenkron motorların kilitli rotor ve açık devre testleri
6. Hafta  Asenkron makinaların 4-bölge çalışma karakteristikleri
7. Hafta  Anma değerleri ve verimlilik, asenkron makinalara yol verme yöntemleri
8. Hafta  Asenkron motorlarda hız kontrol teknikleri, Ara sınav
9. Hafta  Bir-fazlı asenkron motorlar: Eşdeğer devre modeli, kararlı durumda çalışma
10. Hafta  Yol verme tekniklerine göre: yardımcı sargılı, kondansatörlü ve gölge kutuplu motorlar
11. Hafta  Senkron makinaların çalışma prensipleri,
12. Hafta  Senkron makinaların yapıları- silindirik ve çıkıntılı kutuplu rotor tipleri
13. Hafta  Senkron makinaların eşdeğer devre modeli ve fazör diyagramlarnın çıkarılması
14. Hafta  Senkron makinalarda açık ve kısa devre testleri, uyartım sistemleri ve gerilim regülasyonu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
45
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof.Dr. Güngör BAL , Doç. Dr. Orhan KAPLAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gunbal/ , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/okaplan/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( gunbal@gazi.edu.tr , okaplan@gazi.edu.tr)