GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DEVRE ANALİZİ-II/EE 202
Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ-II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ömer Faruk BAY, Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ, Doç.Dr. Mehmet Emin GÜVEN, Doç.Dr. Nihat ÖZTÜRK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/omerbay, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/demirbas, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/meguven , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ozturk ,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  omerbay@gazi.edu.tr, demirbas@gazi.edu.tr, meguven@gazi.edu.tr , ozturk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sinüsoidal kaynaklı alternatif akım devrelerini komplex ve fazör düzlemlerinde ifade eder.
Alternatif akımda elektrik devrelerinin sürekli durum analiz yöntemlerini öğrenir.
Alternatif akımda ortalama güç, komplex güç kavramlarını öğrenir.
Manyetik bağlı devreler ve 3 fazlı devrelerin analizini yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  DEVRE ANALİZİ-I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  EE-201Devre Analizi-I dersinin kısa tekrarı, Ders işleniş yöntemleri ile ilgili açıklamalar
2. Hafta   Sinüzoidal ve Fazörler: Sinüzoidal kaynaklar ve tepkileri, fazör kavramı ve devre elemanlarının frekans bölgesi eşdeğerleri
3. Hafta   Sinüzoidal ve Fazörler: Frekans bölgesinde Kirşof yasaları ve empedans bağlantıları
4. Hafta  Sinüzoidal Kararlı Durum Analizi: Düğüm gerilimleri ve çevre akımları analizi, süperpozisyon teoremi, kaynak dönüşümü, thevenin ve norton eşdeğer devr
5. Hafta   AC Güç Analizi: Ani ve ortalama güç, etkin değer. AC devrelerde max. Güç transferi, Fazör devrelerinde kompleks güç ve hesaplamaları
6. Hafta  Üç Fazlı Devreler: Dengeli üç faz gerilimleri. Dengeli üç fazlı sistemlerde bağlantı çeşitleri, quiz
7. Hafta   Üç Fazlı Devreler: Dengeli devrelerde güç, Dengesiz üç fazlı devreler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Manyetik Bağlı Devreler: Manyetik bağlı devrede ortak endüktans ve enerji
10. Hafta   Manyetik Bağlı Devreler: İdeal transformatörler
11. Hafta  Laplace Dönüşümü ve s-düzleminde devre analizi: Laplace dönüşümü, ters laplace dönüşümü ve özellikleri. quiz
12. Hafta  Laplace Dönüşümü ve s-düzleminde devre analizi: Laplace dönüşümünün elektrik devrelerine uygulanması ve transfer fonksiyonu
13. Hafta  Frekans Seçici Pasif Devreler
14. Hafta  İki kapılı (dört uçlu) devreler
15. Hafta  Elektrik devrelerinin durum uzayında analizi
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders Kitabı: J. W. Nilsson, S. A. Riedel, Elektrik Devre-leri (Sekizinci Baskıdan Çeviri), Palme Yayıncılık, Anka-ra, 2012. Kaynaklar: 1.C. K. Alexander, M. N. O. Sadi-ku, Electric Circuits (Second Edition), McGraw-Hill, Inc, USA, 2003. 2. Prof. Dr. Şerafettin Özbey, Elektrik Dev-re Analizi–1 (İkinci Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011 3. Prof. Dr. Mehmet Önder Efe, Devre Analizi – 1 (Birinci Bask?), Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2011 4. Allan Robbins, Wilhelm C. Miller, Circuit Analysis: The-ory and Practice, 3e.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
147
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X