GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİFARANSİYEL DENKLEMLER/MAT 201
Dersin Adı: DİFARANSİYEL DENKLEMLER
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. H.Hüseyin SAYAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://w3.gazi.edu.tr/~hsayan/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hsayan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Birinci ve ikinci mertebeden diferensiyel denklemleri çözer.
Birinci ve ikinci mertebeden diferensiyel denklemlerin elektrik uygulamalarını öğrenir.
Başlangıç Değer problemlerinin Laplace dönüşümü ile çözümünü öğrenir.
Diferensiyel denklemlerin Serisel çözümlerini öğrenir
Lineer diferensiyel denklem sistemlerinin çözümünü öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Mat 101 Matematik I, Mat 102 Matematik II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Diferensiyel denklemler için temel tanım ve kavramlar.
2. Hafta  Birinci mertebeden diferensiyel denklemler.
3. Hafta  Birinci mertebeden diferensiyel denklemler.
4. Hafta  Birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları.
5. Hafta   İkinci mertebeden diferensiyel denklemler.
6. Hafta   Yüksek mertebeden diferensiyel denklemler.
7. Hafta   İkinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları.
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve teoremler,
10. Hafta  Laplace dönüşümü ile başlangıç değer problemlerinin çözümleri.
11. Hafta  Laplace dönüşümü ile başlangıç değer problemlerinin çözümleri.
12. Hafta  Kuvvet serisi yöntemi; adi ve regüler singüler noktalar civarında çözümler.
13. Hafta  Kuvvet serisi yöntemi; adi ve regüler singüler noktalar civarında çözümler.
14. Hafta  Lineer diferensiyel denklem sistemleri; temel teori ve çözümler,
15. Hafta  Lineer diferensiyel denklem sistemleri; temel teori ve çözümler,
16. Hafta   Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bilgisayar Destekli ve Mat. Modellemeli Dif. Denklemler ve Sınır Değer Prob., Ö. Akın, Palme Y. (2005) Diferensiyel Denklemler Ders Notları H.H.SAYAN
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
4
60
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
15
2
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
140
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X