GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA-I/KİM 101
Dersin Adı: KİMYA-I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğrenci işleri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Öğrenci işleri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Öğrenci işleri
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kimya biliminin amacını bilir, temel kimyasal kavramları tanır ve yorum yapabilir.
Kimyasal tepkimeleri öğrenir, kimyasal tepkimelerde eşitleme hesaplamalarını yapmayı öğrenir.
Atomun elektron yapısını bilir, atom modellerini öğrenir.
Periyodik çizelgeyi kullanmayı ve yorumlamayı öğrenir, elementlerin sınıflandırılmasını yapabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Maddenin Özellikleri Ve Ölçümü: Kimyanın Amacı, Bilimsel Yöntem, Maddenin Özellikleri Ve Sınıflandırılması, Maddenin Ölçümü, Bilimsel Yöntemde Belirsi
2. Hafta  Atomlar Ve Atom Kuramı: Kimyada İlk Buluşlar Ve Atom Kuramı, Elektronlar Ve Atom Fiziğinde Diğer Buluşlar, Atom Çekirdeği, Kimyasal Elementler
3. Hafta  Kimyasal Bileşikler: Kimyasal Bileşik Çeşitleri Ve Formülleri, Mol Kavramı Ve Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi, Yükseltgenme Basama
4. Hafta  Kimyasal Tepkimeler: Kimyasal Tepkimeler Ve Kimyasal Eşitlikler, Kimyasal Eşitlik Ve Stökiyometri, Çözeltide Kimyasal Tepkimeler, Sınırlayıcı Bileşenl
5. Hafta  Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş: Sulu Çözeltilerin Doğası, Çökelme Tepkimeleri, Asit-Baz Tepkimeleri, Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Ve Denkleşt
6. Hafta  Gazlar: Gazların Özellikleri: Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Ve Genel Gaz Denklemi Ve Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gaz Karışıml
7. Hafta  Termokimya: Termokimyada Bazı Terimler, Isı, Tepkime Isısı Ve Kalorimetri, İş, Termodinamiğin Birinci Yasası, Tepkime Isısı Ve Hesaplanması: Hess Yasa
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Atomun Elektron Yapısı: Elektromanyetik Işıma, Atom Spektrumları, Kuantum Kuramı, Bohr Atom Modeli, Yeni Bir Kuantum Mekaniğine Yol Açan İki Kavram
10. Hafta  Periyodik Çizelge Ve Bazı Atom Özellikleri: Elementlerin Sınıflandırılması: Periyodik Yasa Ve Periyodik Çizelge, Metaller, Ametaller Ve İyonları
11. Hafta  Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar: Lewis Kuramı, Kovalent Bağlanma, Polar Kovalent Bağlar, Lewis Yapılarının Yazılması, Rezonans
12. Hafta  Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar: Oktet Kuralından Sapmalar, Moleküllerin Biçimleri, Bağ Derecesi Ve Bağ Uzunlukları, Bağ Enerjileri
13. Hafta  Kimyasal Bağlar II: Bağ Kuramları: Değerlik Bağ Kuramı, Atom Orbitallerinin Melezleşmesi, Katlı Kovalent Bağlar, Molekül Orbital Kuramı
14. Hafta  Sıvılar, Katılar Ve Moleküller Arası Kuvvetler: Moleküller Arası Kuvvetler Ve Sıvıların Bazı Özellikleri, Sıvıların Buharlaşması: Buhar Basıncı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıda
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
15
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X