GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEZUNİYET PROJESİ/EE-488
Dersin Adı: MEZUNİYET PROJESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik-Elektronik Alanı İle İlgili Mühendislik Konularında Yeterli Bilgi Birikimi; Elektrik-Elektronik Alanlarındaki Kuramsal ve Uygulamalı Bilgileri,
Mühendislik Problemlerini Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme Becerisi; Bu Amaçla Uygun Analiz ve Modelleme Yöntemlerini Seçme ve Uygulama Becerisi.
Elektrik ve Elektronik ile İlgili Projeleri Değerlendirme, Herhangi Bir Devre Tasarlama, Prototip ve Seri İmalat Aşamasına Getirme
Belirli İhtiyaçlara Yönelik Karmaşık Sistem, Parça veya Süreci Tamamen veya Kısmen Tasarlama Becerisi.
Mühendislik Uygulamaları İçin Gerekli Olan Modern Yöntem ve Araçları Geliştirme, Seçme ve Etkin Bir Şekilde Kullanma Becerisi;
Mühendislik Problemlerinin İncelenmesi ve Çözümü için Deney Tasarlama, Deney Yapma, Veri Toplama, Sonuçları Analiz Etme ve Yorumlama Becerisi.
Bireysel ve Takım İçerisinde Çalışabilme ve Diğer Disiplinlerle Etkin Biçimde Çalışabilme Becerisi.
Türkçe Sözlü ve Yazılı Etkin İletişim Kurma Becerisi; En Az Bir Yabancı Dil Bilgisi.
Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde, Bilgiye Erişebilme, Bilim ve Teknolojideki Gelişmeleri Takip Edebilme ve Kendini Yenileme Becerisi.
İş Hayatında Liderlik, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hakkında Farkındalık.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Etik kuralları, tez ve rapor yazımı hakkında bilgilendirme
2. Hafta  Çalışılacak konunun belirlenmesi ve planlanması
3. Hafta  Literatür araştırması
4. Hafta   Literatür araştırması
5. Hafta  Araştırma yönteminin belirlenmesi. (Deneysel-sayısal-teorik)
6. Hafta  Ölçülecek-toplanacak verilerin tespiti
7. Hafta  Deney düzeneğinin hazırlanması
8. Hafta  Deney düzeneğinin hazırlanması
9. Hafta  Deneysel,sayısal yada teorik verilerinin toplanması
10. Hafta  Deneysel,sayısal yada teorik verilerinin toplanması
11. Hafta  Deneysel verilerin analizi
12. Hafta  Matematiksel modelleme çalışması
13. Hafta  Tez yazımı
14. Hafta  Jüri sunumu için hazırlık yapılması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
100
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Bölüm öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://tf-eem.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()