GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KONTROL SİSTEMLERİ-I/EE 334
Dersin Adı: KONTROL SİSTEMLERİ-I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenci açık veya kapalı döngü sistemlerin transfer fonksiyonlarını çıkarır
Bu dersi alan öğrenci transfer fonksiyonu belli olan sistemlerin kararlılık analizini yapar
Bu dersi alan öğrenci geribeslemeli sistemlerin hata sabitelerini bulur
Bu dersi alan öğrenci geribeslemeli sistemlerin bilgisayarda benzetimini yapar
Bu dersi alan öğrenci PID denetleyici tasarlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Denetim sistemlerinin tarihsel gelişimi, Kontrol Sistemlerinde Temel Kavramlar, Açık ve Kapalı Döngü Kontrol Sistemleri, Geri Besleme Kavramı
2. Hafta  Fiziksel sistemlerin modelleri: Elektriksel sistemler, Mekanik sistemler, Akışkan sistemleri, Transfer fonksiyonları
3. Hafta  Blok Diyagramları
4. Hafta  Sinyal Akış Diyagramları ve Mason Kazanç Formülü
5. Hafta  Durum-uzayı tanımı, Sistemlerin Durum Uzay Formunda Gösterimi
6. Hafta  Kararlılık Kavramı, Kararlılık Test Yöntemler
7. Hafta  Sistemlerin Geçici ve Kalıcı Durum Tepkileri
8. Hafta  İkinci Dereceden Sistemlerin Ayrıntılı İncelenmesi, Ara Sınav
9. Hafta  Kalıcı Durum Hataları ve Hata Sabitleri
10. Hafta  Kök Yer Eğrisi Yöntemi, Özellikleri ve Kök Yer Eğrisinin Çizilmesi
11. Hafta  Kök Yer Eğrisi Yöntemi, Özellikleri ve Kök Yer Eğrisinin Çizilmesi
12. Hafta  Temel Denetim Organları, P, I ve D denetleyiciler
13. Hafta  PI, PID Denetleyicilerin Tasarımı
14. Hafta  Faz İlerlemeli, Faz Gerilemeli Kompansatör Tasarımı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
7
1
7
 Rapor hazırlama
5
1
5
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mahir Dursun , Doç. Dr. Necmi ALTIN , Doç.Dr. Ali SAYGIN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mdursun , http://websitem.gazi.edu.tr/site/naltin , http://websitem.gazi.edu.tr/site/asaygin edu.tr/site/asaygin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( mdursun@gazi.edu.tr , naltin@gazi.edu.tr , asaygin@gazi.edu.tr)