GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ/EE 214
Dersin Adı: ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Erol KURT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ekurt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ekurt@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel manyetik kanunlar öğrenilir.
Maxwell denklemleri öğrenilir.
Özindüksiyon, karşılıklı indüksiyon öğrenilir.
Helmholtz denklemi öğrenilir.
Dalga grup hızı, faz hızı ve temel dalga kavramları öğrenilir.
İletim hatları dalga karakteristiği öğrenilir.
Yansıma katsayısı ve duran dalga oranı öğrenilir.
İletim hatlarının özellikleri öğrenilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Fizik-I, Fizik II
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Elektromanyetik Alan Teorisi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Zamanla değişen elektromanyetik alanlar, EMK ve Faraday indüksiyon yasası
2. Hafta  Öz indüktans, Ortak indüktans, Manyetik enerji
3. Hafta  Maxwell denklemleri, Helmholtz Dalga denklemi
4. Hafta  EM dalgaların gücü ve Poynting vektörü
5. Hafta  Periyodik değişen alanlar, dalgaların fazör gösterimi
6. Hafta  Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Kayıplı ortamda düzlem dalgalar, Etki derinliği
9. Hafta  Dalgaların grup ve faz hızları
10. Hafta  İletim hatlarına giriş ve genel iletim-hattı denklemi
11. Hafta  İletim hattının alan analizi ve iletim hattı parametreleri
12. Hafta  Sonsuz iletim hattının özellikleri ve dalga karakteristiği
13. Hafta  Sonlu-iletim hattının özellikleri ve dalga karakteristiği
14. Hafta  Sonlandırılmış kayıpsız iletim-hattı, Kayıplı iletim-hatları
15. Hafta  İletim hattında yansıma,Yansıma katsayısı ve duran dalga oranı
16. Hafta  İletim hattı uygulamaları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. David, Keun Cheng, Fundamentals of Engineering Elektromagnetics, Addison-Wesley Publishing Company, 2. Griffiths, David J., Introduction to Electrodynamics, Prentice-Hall Inc., 1991. 3. Foundations for Microwave Engineering, R. E. Collin,, McGraw-Hill. 4.Microwave Engineering, David M. Pozar, Addision-Wesley Publishing Company. 4. Microwave Engineering- Passive Circuits, P. A. Rizzi, Prentice-Hill.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
1
15
 Okuma Faaliyetleri
1
5
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
5
5
 Materyal tasarlama, uygulama
1
5
5
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
8
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
8
24
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X