GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ/EE 214
Dersin Adı: ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel manyetik kanunlar öğrenilir.
Maxwell denklemleri öğrenilir.
Özindüksiyon, karşılıklı indüksiyon öğrenilir.
Helmholtz denklemi öğrenilir.
Dalga grup hızı, faz hızı ve temel dalga kavramları öğrenilir.
İletim hatları dalga karakteristiği öğrenilir.
Yansıma katsayısı ve duran dalga oranı öğrenilir.
İletim hatlarının özellikleri öğrenilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze, Soru& Cevap
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Zamanla değişen elektromanyetik alanlar, EMK ve Faraday indüksiyon yasası
2. Hafta  Öz indüktans, Ortak indüktans, Manyetik enerji
3. Hafta  Maxwell denklemleri, Helmholtz Dalga denklemi
4. Hafta  EM dalgaların gücü ve Poynting vektörü
5. Hafta  Periyodik değişen alanlar, dalgaların fazör gösterimi
6. Hafta  Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar
7. Hafta  Kayıplı ortamda düzlem dalgalar, Etki derinliği
8. Hafta  Ara Sınav, Dalgaların grup ve faz hızları
9. Hafta  Dalgaların grup ve faz hızları
10. Hafta  İletim hatlarına giriş ve genel iletim-hattı denklemi
11. Hafta  İletim hattının alan analizi ve iletim hattı parametreleri
12. Hafta  Sonsuz iletim hattının özellikleri ve dalga karakteristiği
13. Hafta  Sonlu-iletim hattının özellikleri ve dalga karakteristiği, Sonlandırılmış kayıpsız iletim-hattı, Kayıplı iletim-hatları
14. Hafta  İletim hattında yansıma,Yansıma katsayısı ve duran dalga oranı, İletim hattı uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
4
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
6
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
6
24
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
103
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Erol KURT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ekurt)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ekurt@gazi.edu.tr)